De Akademie van het Leives Dialect bestaat 31 jaar

12 oktober 2021 | 11u57 | Gepost door annpeeters
akademie

In 1990 staken zeven Leuvenaars de koppen bijeen en besloten een vereniging op te richten om het Leuvense dialect in stand te houden. De Akademie van het Leuvens Dialect was geboren.

De vereniging bestudeert het Leuvens dialect en wil de kennis van het Leuvens in stand houden en het gebruik ervan aanmoedigen. “Om dit te verwezenlijken, organiseert de vereniging allerlei activiteiten, zoals stadswandelingen in het Leuvens en een jaarlijkse ‘Leivesen Achteneun’. Onze leden krijgen driemaandelijks het tijdschrift ‘Ons Leives’ in de bus. De voornaamste publicaties van onze vereniging zijn de ‘Diksjonêr van ’t Leives’, een woordenlijst van het hedendaagse Leuvens en de opvolger ervan, het ‘Leuvens Lexicon’. Daarnaast is de Akademie erg actief binnen de lokale erfgoedcel en op sociale media: elke dag plaatsen we een Leuvens woord op onze facebookpagina”, zegt ondervoorzitter Marc Juchtmans.

In vele Leuvense straten hangt, naast het klassieke straatnaambord ook een bord met de straatnaam in het dialect. In de Naamsestraat hangt bijvoorbeeld ook een bord met de naam “Ieëversestraat''. Deze borden werden gehangen op vraag van de Akademie van het Leives Dialect. De stadsgidsen vertellen nu aan toeristen de verhalen over hoe de namen zijn ontstaan en waar ze vandaan komen. En voor de Leuvenaars is het een herinnering aan hun moedertaal en thuisstad.

In 2015 werd het 25-jarig bestaan uitgebreid gevierd. Door corona werd de 30e verjaardag in beperkte kring gevierd. De vereniging is op zondag 17 oktober wel uitgenodigd in het Leuvense stadhuis om - uitgesteld – de dertigste verjaardag te vieren met een receptie.

Lees meer over