CD&V wil duidelijkheid over extra schoolbussen: “Schakel eventueel autocarbedrijven in”

25 augustus 2020 | 10u42 | Gepost door annpeeters
Holsbeek vecht voor behoud buslijn 310

Vlaamse leerlingen mogen op 1 september weer voltijds naar school. Op het openbaar vervoer zal het dus opnieuw drukker worden. Bussen van De Lijn zitten in het schooljaar vaak overvol met scholieren, wat het risico van verspreiding van het coronavirus aanzienlijk verhoogt. Sciensano betreurde eerder al dat De Lijn haar dienstregeling niet automatisch uitbreidt. Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Karin Brouwers (CD&V) dringen aan op duidelijkheid: “Scholen willen leerlingen en ouders klaarheid bieden over mogelijke inzet van extra bussen en het veiligheidsaspect. In geval van zware capaciteitsproblemen, moeten we de inzet van autocarbedrijven overwegen.”
“Sportinfrastructuur, webshopsteun en troostplekken verlichten coronapijn”

De start van het schooljaar zorgt wellicht voor extra drukte op het busverkeer. Er zijn echter nog geen plannen om extra bussen in te zetten voor leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs. Volgens CD&V zal dit voor vele leerlingen tot problemen leiden. “Bij navraag bij scholen in mijn buurt, waar jammer genoeg geen uitgebreid busnetwerk is, blijkt dat in een scholengemeenschap van een 2000-tal leerlingen 41 procent gebruik maakt van het openbaar vervoer. Het lijdt geen twijfel dat sommige bussen sowieso al overvol zitten. Hoe kunnen we de leerlingen dan op een veilige manier, coronaproof, vervoeren?” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Loes Vandromme.

De Lijn gaf eerder aan geen stormloop te verwachten op de eerste schooldag omdat vele leerlingen de fiets zullen nemen. De vervoersmaatschappij beloofde wel versterkingsritten op de drukste assen. Dit herhaalde minister Weyts ook vrijdag in de speciaal bijeengeroepen commissie Onderwijs. Het is echter niet duidelijk op welke lijnen deze ritten zullen plaatsvinden. Vermoedelijk niet in die gebieden waar slechts één bus in de voormiddag en één bus in de vooravond naar bepaalde dorpen rijdt.

Er is volgende week woensdag nog een overleg met De Lijn. Loes Vandromme en haar collega Vlaams parlementslid Karin Brouwers: “Scholen vragen dringend duidelijkheid over de mogelijke inzet van extra bussen. Ze willen klare informatie bieden aan leerlingen en ouders. Daarnaast willen ze hun schoolorganisatie afstemmen op mogelijke problemen.”

Karin Brouwers stelt verder voor om extra bussen van private autocarondernemingen in te zetten voor de  ontdubbeling van bestaande busritten tijdens piekmomenten. Er zijn minder toeristische uitstappen per autocar en die voertuigen kunnen eventueel ingezet worden indien De Lijn en haar exploitanten zelf onvoldoende gewone lijnbussen hebben om dit op te vangen.

Loes Vandromme: “We vragen ministers Weyts en Peeters dat ze flexibiliteit bepleiten bij De Lijn. Indien we van een code geel naar oranje gaan, zullen scholen moeten schuiven met hun lessenroosters. Dit betekent dat sommige leerlingen ook op andere momenten dan normaal op school aanwezig zullen zijn. Het busvervoer is daar niet op georganiseerd. We vragen dus regionaal overleg om op een mogelijke wissel van kleurcode goed voorbereid te zijn.” “Door een systeem op afroep te implementeren met regionale autocarbedrijven kan er flexibel worden ingespeeld op de noden die zich stellen,” vult Karin Brouwers aan.  

Verder benadrukken de Vlaamse parlementsleden het belang van het veiligheidsaspect. “Het is goed dat we de schoolpoorten opnieuw maximaal open zetten voor alle leerlingen, maar we moeten dan ook alle randvoorwaarden realiseren. De organisatie van veilig en vlot openbaar vervoer van en naar school is daarbij heel cruciaal. Het is in elk geval goed dat bussen regelmatig ontsmet zullen worden en dat waar mogelijk de chauffeurs de bussen ook extra zullen verluchten.”

Buitengewoon onderwijs

Tijdens de laatste maanden van vorig schooljaar waren er heel wat obstakels voor het onderwijs voor leerlingen met beperkingen, waardoor het leerrecht voor die leerlingen vaak te kort werd gedaan. Ondertussen worden gelukkig heel wat inspanningen geleverd voor het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. De Lijn is van plan om in het nieuwe schooljaar 550 extra bussen in te zetten voor het buitengewoon onderwijs en moet nog op zoek gaan naar 300 extra busbegeleiders. VDAB beloofde hier ook in bij te springen.

Lees meer over