Buurtwerk 't Lampeke krijgt prijs voor armoedebestrijding

't lampeke
Buurtwerk ’t Lampeke uit Leuven kreeg uit handen van Welzijnszorgvoorzitter Marc Justaert en kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens de 24ste Prijs Armoede Uitsluiten overhandigd. Met deze prijs wil Welzijnszorg lokale armoedebestrijders waarderen voor hun inzet. Bij de prijs hoort ook een financiële steun van 20.000 euro die de laureaat kan besteden aan het versterken van de werking.

Het thema van de prijs dit jaar is de inzet op gelijke kansen in het onderwijs. Het onderwijs speelt een cruciale rol als het gaat over kansen geven aan kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Maar het onderwijs kan het niet alleen. De vijf genomineerden zetten zich elke dag in als partners van het onderwijs in het belang van de toekomst van alle kinderen en jongeren.

Buurtwerk ‘t Lampeke

De jury van Welzijnszorg koos als laureaat buurtwerk ’t Lampeke omwille van hun pioniersrol en volgehouden inspanning. Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen er dagelijks terecht. Er is een huiswerkklas voor kinderen, en binnen de jongerenwerking kunnen jongeren studiebegeleiding volgen op hun boot aan de Vaart.

Samenwerking met ouders en scholen staat centraal in de werking. Scholen en leerkrachten zijn ontzettend belangrijk voor de gezinnen. Bij buurtwerk ’t Lampeke merken ze dat de kennis over armoede vaak nog ontbreekt in scholen. Door in dialoog te gaan worden bruggen gebouwd.

Karin Nelissen van buurtwerk ‘t Lampeke: “We maken als werking voor heel veel kinderen en jongeren een groot verschil. Dat merken we trouwens als we kinderen en jongeren van toen tegenkomen. De positieve bekrachtiging en het geloof in hen dat we telkens opnieuw gaven, heeft voor velen gezorgd dat ze hun, toen nog verborgen, ambitie waar hebben gemaakt.”

Als vereniging waar mensen in armoede het woord nemen maakt buurtwerk ’t Lampeke ook het verschil aan beleidstafels. Door signalen van gezinnen naar boven te halen en samen aan oplossingen te werken.

”Deze resultaten komen niet uit het niets. Het is jarenlang geduldig maar doordacht en hard werken. Samenwerken met de mensen waar het over gaat, met mensen uit onderwijs, lokale en Vlaamse beleidsmakers, met vrijwilligers. Het vraagt geduld maar ook een grote vastberadenheid om het grote onrecht dat ook in deze Belgische samenleving nog steeds aanwezig is, te bestrijden,” besluit Karin.

Met het krijgen van deze Prijs hoopt buurtwerk ’t Lampeke nog meer mensen te bereiken en te overtuigen om mee de strijd tegen armoede te voeren.

Tag de toekomst van de jeugd

Tijdens de uitreiking werd ook de nieuwe campagne 'Tag de toekomst van de jeugd' voorgesteld. Presentatrice Frances Lefebure ging langs bij de vijf genomineerden om het te hebben over hoe zij het verschil maken voor kinderen en jongeren. Een schoolbank reisde mee langs alle organisaties.

Kunstenaar Lindert Steegen maakte een meesterwerk van de bank. Wie Welzijnszorg wil steunen kan vanaf vandaag een tombolalotje kopen om de bank te winnen.

Lees meer over