Buurtbewoners Ruelenspark niet te spreken over masterplan: "Wij hebben nooit hoogbouw gewild, stad schept vals beeld"

Ruelenspark

Een maand geleden maakte de stad Leuven de plannen voor het nieuwe Ruelenspark bekend. De principes voor herontwikkeling van de site liggen vervat in een masterplan dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad. De verouderde bungalows ruimen plaats voor een valleipark langs de Molenbeek. Maar de plannen vallen niet in goede aarde bij de buurtbewoners zelf. "Er is geen sikkepit rekening gehouden met onze bedenkingen. Wij willen geen hoogbouw, maar bij het stadsbestuur luistert er toch niemand", klinkt het.

"De buurt vindt de meeste veranderingen goed: meer groen en ruimte voor rivier en recreatie, dat is top. Maar ondanks herhaaldelijk protest en bezwaren komen er ook twee gebouwencomplexen van respectievelijk zes zeven verdiepingen. Het huidige woonzorgcentrum heeft er vier, met extra mansardedaklaag, en dat wordt afgebroken en vervangen door de twee hogere gebouwen", zo vertelt de bezorgde buurtbewoner Mark Stalmans. 

'De stad luistert niet'

"Er zijn de laatste twee jaar meerdere ’infomarkten’ geweest maar ondanks herhaalde en onmiskenbare bezwaren van meerdere tientallen buren tegen de hoogbouw en een officiële petitie met meer dan 60 handtekeningen (max 1 handtekening per adres, vanuit alle straten rondom het Ruelenspark, red.), heeft de stad Leuven hier geen rekening mee gehouden. De buurt had ook meerdere alternatieven gesuggereerd maar daar is ook niet ernstig naar gekeken. Integendeel, de meerderheid van de buurtbewoners heeft de indruk dat de stad Leuven hier eenvoudig heeft afgecheckt (sic) dat de buurt geconsulteerd is, om dan gewoon de oorspronkelijke plannen in het masterplan goed te keuren. Er zijn vergaderingen en gesprekken geweest met heel wat schepenen, maar er is nooit geluisterd", meent Stalmans.

De buurt zit vooral in met de hoogbouw in een wijk waar er verder geen gebouwen zijn van meer dan vier verdiepingen, en waar de buren zelf aan zeer strenge woonvoorschriften moet voldoen. "De stad gaat nu de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA, red.) moeten aanpassen omdat zes en zeven verdiepingen anders ook voor de nieuwe gebouwen niet kunnen. Het nabijgelegen Molenhof is ook aan het uitbreiden en daar wordt wel tot maximaal vier verdiepingen gebouwd", verduidelijkt Stalmans.

'Stad schept vals beeld van de buurt'

"De stad heeft het valse beeld geschept dat de buurt met de plannen instemt, hetgeen helemaal niet het geval is. Over de buurtbezorgdheid werd niet gesproken, enkel over de (inderdaad broodnodige) vervanging van de oude paviljoentjes en heraanleg van de parkzone. Het is duidelijk dat de communicatiedienst van de stad hier goed gewerkt heeft", poneert Stalmans.

"De wijk is een warme buurt waar er heel wat activiteiten plaatsvinden vaak met de bewoners van het woonzorgcentrum (assistentiewoningen) en de aanpalende Matadiwijk, enzovoorts. We zouden dit graag zo houden, zonder hoogbouw", besluit Stalmans. 

Ook buurtbewoner Marc Bormans is niet te spreken over de plannen van het stadsbestuur.

"De stad heeft geen rekening gehouden met de fundamentele bedenkingen van de buurtbewoners. Wij zijn niet tegen het sociale karakter van deze plannen, maar vragen dat het stadsbestuur dezelfde regels volgt als zijn bevolking. Als de stad hoogbouw wil realiseren, moeten ze dit doen waar dit volgens de BPA toegelaten is", meent Bormans.

"In het Ruelenspark is een zichtbare situatie die ons al jaren tegen de borst stoot. Het is schrijnend hoe de huidige bewoners van het park en de buurtbewoners, elke dag opnieuw weer de evolutie aan betonplexplaten moeten aanschouwen, elke dag opnieuw denkend: wanneer is het mijn beurt? Kon de stad nu echt geen ander uitdoofscenario verzinnen? Als zij echt twee van deze huisjes willen behouden als erfgoed, moeten ze zeker de betonplex niet vergeten", zegt Bormans. Hij is kritisch voor het stadsbestuur.

'Goed bestuur is meer dan flyers rondsturen'

"Goed bestuur is meer dan wat flyers rondsturen, infoavonden organiseren en het benoemen van wijkcoördinatoren die voor 'verbinding' moeten zorgen. Inspraak wordt soms gedefinieerd als: voor zij die niets weten, niets kennen en niets te zeggen hebben de illusie te geven dat zij meetellen. Als de stad vermeldt dat het Ruelenspark er gekomen is door rekening te houden met de meningen van de buurtbewoners, dan weten wij wel hoe de vork echt aan de steel zit", besluit Bormans.

De plannen van de stad kan je hier terugvinden.

ruelenspark

Lees meer over