Burgerprotest start petitie om groene gordel rond Leuven te beschermen

Parkveld
Het Parkveld, aan de rand van Leuven, blijft een hot topic. Bedrijven willen het gebied bebouwen, buren en sympathisanten staan al 20 jaar in de startblokken om de plannen tegen te houden. Morgen organiseren ze een protestactie, al moet die door corona kleinschaliger zijn dan gehoopt. Daarom hebben ze ook een online petitie op poten gezet die door iedereen getekend kan worden.

Voor wie Leuven bezoekt is de historische site ‘Abdij van Park’ een mooie plek om te ontdekken. De site werd ondertussen verregaand gerestaureerd en onder andere door de grote vijvers errond een aangenaam wandelparcours. Wie de omgeving verder verkent, komt terecht op een andere parel, het Parkveld, 34 ha groot. Een lappendeken van landbouwgrond, een jong berken- en ouder acaciabos, een majestueuze beukenlaan, ingesloten tussen de schaatsbaan van Haasrode en het militair domein van Heverlee.

Parkveld is een oase met corridor- en stapsteenfunctie en vormt zo een essentiële schakel in de groene gordel ten zuidoosten van Leuven. Daarenboven is Parkveld een belangrijk waterwingebied voor het Leuvense drinkwater. Strategisch onmisbaar voor de Leuvenaar die, nu nog, de luxe heeft dat er grondwater uit de kraan stroomt in plaats van gereinigd oppervlaktewater. Kostbare open ruimte is dit, met een ideaal gelegen landbouwgebied voor de ontwikkeling van korte keten landbouw.

Het huidige plan voor dit groene beloftevolle Parkveld-gebied: betonneren en volbouwen. En daar hebben heel wat buren en sympathisanten een probleem mee. "Wij vinden het onbegrijpelijk, zeker nu het nieuwe progressieve Leuvense stadsbestuur de ambitieuze doelstelling 'Leuven 2030 klimaatneutraal' naar voren schuift, en het ene hitte- na het andere droogterecord smelt voor de zon. Onbegrijpelijk ook, nu de Vlaamse overheid start met een bosuitbreidingsplan. En onbegrijpelijk, als tijdens de lockdown de roep om meer groen steeds luider klinkt."

Een Gordiaanse knoop

"Een initiatiefnemer van deze bouwplannen is Extensa Group nv, een projectontwikkelaar die onder de financiële holding Ackermans & van Haaren opereert en die stelselmatig Parkveld-gronden opgekocht heeft (onder andere van het Leuvense OCMW). Een andere initiatiefnemer is Interleuven. De huidige akkers, waarop nog vier boeren bedrijvig zijn, zijn eigendom van het Leuvense OCMW en Interleuven. Maar ook hier is de druk uitgeoefend door deze intercommunale voelbaar om het industriepark Haasrode uit te breiden. En als kers op de taart is er een schaatsbaan op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Een Gordiaanse knoop ligt dus op de tafel van het huidige Leuvense stadsbestuur. Voor de verschillende actoren is de inzet hoog. Zal het stadsbestuur toegeven aan de druk om de industriezone uit te breiden? Of behouden ze dit landbouwgebied?"

"Voor het bos zit de bottleneck in het bijna 50 jaar oude gewestplan, ooit opgesteld om hooguit 10 jaar mee te gaan. Een gewestplan dat dringend aan herziening toe is, maar daar is politieke moed en visie voor nodig. Sommige lokale besturen roepen nu al een halt toe aan de verdere inname van de openbare ruimte. In Nederland bijvoorbeeld trekt men bouwvergunningen in als het ruimtelijke beleid er om vraagt. Creatieve eigentijdse oplossingen zouden hier een verschil kunnen maken: grondenruil of terugkoop behoort tot de mogelijkheden, zeker nu er op verschillende beleidsniveaus fondsen worden vrijgemaakt."

Online petitie

"Voorlopig groeien de bomen rustig verder op Parkveld en krijgt het regenwater alle kans om de grond in te sijpelen. Actiegroep ‘Parkveld blijft’ werd al meer dan twintig jaar geleden geboren. Meerdere actiegroepen bevechten ondertussen al deze ‘volbouwplannen’, zowel juridisch, politiek, activistisch, als ludiek. Buren en sympathisanten startten de samentuin ‘De Gulle Akker’. De actiegroep ‘Fiesta Partigiani’, in samenwerking met vzw Climaxi, stampte jaarlijks een driedaagse zomerse happening uit de grond om de problematiek rond Parkveld verder onder de aandacht te brengen. Symbolisch werd de site zelfs omgedoopt tot Eco-Cultuurcentrum Parkveld."

"Maar de lockdown stopt dit alles bruusk. Acties ter plaatse zijn een halt toegeroepen. Burgerprotest moet ook hier zich opnieuw uitvinden. Volgende stap is een petitie met als enige eis ‘Parkveld blijft ... natuurlijk!’. Bij deze een warme oproep om de kersverse online petitie te ondertekenen. Gedragen door de vele partners in dit verhaal en gericht aan alle betrokken beleidsniveaus. Red mee dit waardevolle stukje groen in Leuven. En koester deze groene ontmoetingsplaats voor jong en oud, mens en dier."

Daarnaast vindt morgen een actie plaats op Parkveld, om de situatie onder de aandacht te houden. Die kan door corona maar met vier personen plaatsvinden.

Petitie: www.change.org/ParkveldBlijftNatuurlijk

Alle info op www.parkveld.org

Lees meer over