Burgerinitiatief ‘Water is Le(u)ven’ maakt de Dijle plasticvrij

2 oktober 2019 | 10u29 | Gepost door redactie
Burgerinitiatief ‘Water is Le(u)ven’ maakt de Dijle plasticvrij
Op zondag 6 oktober 2019 organiseert het burgerinitiatief ‘Water is Le(u)ven’, ontstaan in de schoot van de Leuvense kajakclub (KSKCL), haar tweede opruimactie op de Dijle. Een twintigtal kajakkers gaan tussen 10 en 15 uur de Dijle op en verzamelen daarbij drijvend afval tussen Heverlee en Rotselaar.
Het bericht Burgerinitiatief ‘Water is Le(u)ven’ maakt de Dijle plasticvrij verscheen eerst op Leuven Actueel.

Binnen de Leuvense kajakclub hebben enkele kajakkers een tijd geleden het collectief ‘De Dijlejutters’ opgericht. Wekelijks tijdens de kajaktrainings op woensdagavond op de Vaart en de Dijle worden zij geconfronteerd met ‘sporen van menselijke beschaving’, in het bijzonder waar deze zich ophopen aan omgeknaagde boomstronken. Op de Facebookpagina ‘Water is Le(u)ven’ posten ze regelmatig foto’s en commentaar over hun vondsten. Naast hun directe actie op het water willen ze aandacht vragen voor propere waterlopen en meer algemeen voor een gezond watersysteem in de Leuvense regio.

Opruimactie met kajaks
Op 6 oktober 2019, in het verlengde van de World Cleanup Day en na een eerste grote actie vorig jaar, willen ze met de opruimactie blijvend bijdragen aan de nodige bewustwording over de wezenlijke rol van het water in de stad. Rivieren zijn geen vuilnisbakken, maar verdienen respect, verwondering en bewondering. De Dijle is een belangrijke biotoop en brengt de natuur tot in het hart van de omliggende woonkernen. De kajaksport wil hier positief toe bijdragen, met respect voor de thuis van velerlei dieren zoals de ijsvogel, gele kwikstaart, oeverzwaluw, wilde zwanen, kleine karekieten en krachtige bevers. Dat zowel via deze jaarlijkse actie in groot Leuven, als via spontane acties tijdens de wekelijkse trainingen in Wilsele en Wijgmaal.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) houdt als beheerder van de Dijle jaarlijks een ruiming en heeft in het voorjaar 2019 ook geëxperimenteerd met enkele vuilvangers. Aan de stuw van de Molen van Rotselaar komt ook erg veel afval samen stroomafwaarts uit Leuven. De VMM maakt regelmatig de containers leeg waarin de bewoners van de Molen het vuil verzamelen.

River Cleanup en sponsors

Dit jaar hebben de initiatiefnemers ook de River Cleanup betrokken, een internationale non-profit organisatie met gelijkaardige doelstellingen, die voornamelijk actief is op de rivieroevers. Samen met lokale partners organiseert River Cleanup acties langs belangrijke rivieren in Europa, zoals de Schelde, Maas, Rijn, Neris, Neman, Drin, Belaya, Volga, Pregolya en de Donau, en betrekt zo meer dan 30.000 mensen in 200 steden en 15 landen. De Leuvense kajakkers hopen door samen te werken met deze organisatie ook de Dijlevallei in de internationale werking in te schrijven.

Praktische info:

Zondag 6 oktober, indicatieve timing:
10:00u: vertrek aan de steiger Celestijnenlaan te Heverlee
11:30u: passage Dijleterrassen Dirk Boutslaan,
15:00u: aankomst aan de Molen van Rotselaar

Het bericht Burgerinitiatief ‘Water is Le(u)ven’ maakt de Dijle plasticvrij verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over