Buren kleuren Terbank

21 augustus 2020 | 10u06 | Gepost door annpeeters
Terbank
Het stadsproject Kom op voor je wijk staat dit najaar in het teken van zorg tussen buren. Dat is een van de manieren waarop de stad de golf van samenhorigheid die ontstond tijdens de coronacrisis wil verduurzamen. Leuvenaars die nog op zoek zijn naar een idee, kunnen inspiratie opdoen bij het Kom op voor je wijk-project ‘Terbank kleurt’, een bijzondere samenwerking tussen bewoners van de buurt Terbank en cliënten van Alvinnenberg vzw, een woonvoorziening voor mensen met een beperking.

In de Leuvense buurt Terbank, in het steegje dat de oude wijk verbindt met de nieuwe wijk, prijkt sinds kort een meterslange, kleurrijke muurschildering. Het is het knappe resultaat van het Kom op voor je wijk-project ‘Terbank kleurt’: een participatief kunstwerk dat buurtbewoners samen met cliënten van Alvinnenberg realiseerden, onder begeleiding van Treepack, een Belgische organisatie gespecialiseerd in street-art projecten.

“We wilden de hele buurt betrekken om de samenhorigheid en het gemeenschapsgevoel te verhogen”, vertellen buurtbewoners Johan en Els, peter en meter van het project. “Daarbij wilden we 100% inzetten op inclusie, aangezien in onze buurt heel wat verschillende groepen mensen wonen. We wilden de buurtbewoners laten kennismaken met de talenten en mogelijkheden die mensen met een beperking hebben.”

“Dit project is voor onze cliënten een heel waardevolle ervaring. Ze krijgen de kans om contact te leggen met buren uit de wijk en zich op die manier nog meer 'buurtbewoner' te voelen”, vertelt Karen Verstappen, begeleider bij Alvinnenberg. “Het is ook een kans om hun vaardigheden en talenten te tonen, en een trots gevoel aan het prachtige resultaat over te houden.”

Nick en Tom, allebei cliënten van Alvinnenberg die meewerkten aan de muurschildering, beamen dat enthousiast. “Door samen met kunst bezig te zijn, hebben we de mensen uit de buurt, zoals Els en Johan, beter leren kennen. We zeggen nu op straat ook allemaal goeiedag tegen elkaar. En een buurvrouw vertelde ons dat ze speciaal langs het steegje gaat wandelen met haar kindje omdat het zo blij wordt van de tekening”, vertellen de heren. Tom heeft ook een tip voor wie het kunstwerk wil komen bekijken: “Het beste uur om naar de muurschildering te komen kijken is tien uur ‘s morgens. Dan zit de zon op de muur en reflecteren de kleuren van de tekening op de klinkers van het steegje. Schitterend!” 

“Tour Elentrik”
De buurtbewoners van Terbank zullen zich opnieuw kunnen uitleven tijdens het tweede deel van het Kom op voor je wijk-project, dat eind augustus van start gaat: de ‘Tour Elentrik’, eveneens begeleid door Treepack. Dan gaan ze samen ook nog een twintigtal nutsvoorzieningen in de buurt opwaarderen met een likje verf in het thema ‘natuur’. De geïnteresseerde bewoners volgen eerst samen een workshop ‘street art’ en op 19 en 20 september trekken ze erop uit om de nutskastjes te beschilderen.

“Om de buurt ook na afloop van het project te blijven samenbrengen, plannen we ook enkele keren per jaar buurtwandelingen te organiseren langs de verschillende kunstwerken die we gemaakt hebben. Zo blijven buren elkaar ontmoeten en contact houden”, besluiten buurtbewoners Johan en Els.

Kom op voor je wijk in het teken van zorg tussen buren
“Het project 'Terbank Kleurt’ is een mooi voorbeeld van hoe Kom op voor je wijk de verbondenheid en zorg tussen buren kan helpen versterken”, vertelt Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen. “Die zorg van Leuvenaars voor elkaar was de voorbije periode cruciaal om samen door de coronacrisis te komen. We willen inwoners nu stimuleren om die zorg verder te zetten via een Kom op voor je wijk-aanvraag waarbij ‘buren zorgen voor elkaar’ de rode draad is. We bekijken ‘zorg’ daarbij echt heel breed. Dat zijn ook projecten zoals hier in Terbank, van buurtbewoners en een zorginstelling in hun straat of wijk samen. Alles wat aandacht en zorg voor elkaar op het niveau van de straat of de buurt kan versterken, willen we als stad mee ondersteunen”, zegt Bieke Verlinden. 

Leuvenaars met ideeën voor hun buurt kunnen een projectaanvraag indienen tot ten laatste 15 september 2020. Uiteraard blijft het mogelijk om ook projectaanvragen in te dienen die niet rond het thema zorg werken, aangezien heel wat buurten al voor de coronacrisis plannen aan het uitwerken waren om hun buurt te verfraaien. Ook die projecten kunnen nog steeds ingediend worden tegen 15 september ten laatste en alle aanvragen zullen hetzelfde traject doorlopen.

Lees meer over