Brusselsesteenweg / Rennessingel: aanleg veilige fiets- en voetpaden naar Gasthuisberg en Lemmensinstituut

18 december 2020 | 09u03 | Gepost door annpeeters
fietspad
Wie vandaag langs de Leuvense Vesten fietst richting Tervuursepoort, is aangewezen op een fietspad naast de rijweg van de Rennessingel. Het aanliggende fietspad kruist bovendien ook de korte oprit van de Brusselsesteenweg (N2) naar de Leuvense ring.
Met een investering van 1,5 miljoen euro voor meer fietsveiligheid, brengt de Vlaamse regering vanaf 2021 verandering in die situatie.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Na de opening van het fietspad Lüdenscheidsingel in november dit jaar, pakt Wegen en Verkeer vanaf januari een tweede ‘missing link’ aan langs de Leuvense ring. Bij dit project staat het verbeteren van de verkeersveiligheid voorop. De fietspaden langs de Rennessingel liggen vlakbij de rijweg en daarenboven kruisen ze ook nog eens de oprit van de Brusselsesteenweg. Deze situatie moet absoluut aangepakt worden en dit doen we met de aanleg van een nieuw tweerichtingsfietspad dat op een veilige manier gescheiden is van de rijweg. Bovendien zullen fietsers en wandelaars ook kunnen rekenen op veilige oversteekplaatsen.”

Een veilige, comfortabele verbinding voor fietsers en voetgangers

Wegen en Verkeer legt langs de Rennessingel en de Brusselsesteenweg een nieuw tweerichtingsfietspad aan, gescheiden van de rijweg. Er komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars. Voetgangers zullen in de toekomst meer ruimte hebben om naar de campus Gasthuisberg van UZ Leuven of het Lemmensinstituut te wandelen. Ook de trappen naar het Lemmensinstituut (kant Brusselsesteenweg) worden mee aangepast tijdens de werken aan het talud. Ten slotte krijgt de buitenring van de Rennessingel na de werken een nieuwe laag asfalt. 

Extra ruimte nodig voor gescheiden tweerichtingsfietspad  

De voorbije jaren was er overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het stadsbestuur van Leuven over de aanpak van de werken. Om de gescheiden fietspaden te kunnen aanleggen, is er extra ruimte nodig en wordt een stuk van de schuine helling van het dertien meter hoge talud langs de Rennessingel afgegraven.
De aannemer zorgt ervoor dat de nieuwe hogere keermuur langs het fietspad stevig verankerd wordt. Dat gebeurt door een speciale "vernageltechniek", waarbij grote wapeningsstaven in de talud geboord worden - een techniek die dit jaar werd toegepast bij de realisatie van het tweerichtingsfietspad langsheen de Lüdenscheidsingel. 

Voor er kan afgegraven worden, moet de volledige beplanting van struiken, kleine bomen en hazelaars langs en bovenop het talud buiten het broedseizoen gerooid worden. Het talud aan de Rennessingel zal er daardoor een hele tijd minder groen uitzien dan gewoonlijk. Na de werken wordt het talud volledig opnieuw aangeplant met lagere inheemse begroeiing waaronder hondsroos, haagbeuk, hazelaar, vlier, sleedoorn en Spaanse aak. De oude lindebomen die langs de dreef staan aan de kant van de Herestraat aan het Lemmensinstituut worden zoveel mogelijk behouden. Wegen en Verkeer sprak met de stad Leuven en het Agentschap Natuur en Bos af dat het, ter compensatie van het groen dat verdwijnt langs de Rennessingel, op een perceel ten zuiden van de E40 in Oud-Heverlee 2410 vierkante meter zal herbebossen met inheemse soorten. 

Detailplanning aannemer in opmaak

De werken aan de Rennessingel duren tot het najaar van 2021 en starten de tweede helft van januari met de kap- en snoeiwerken aan de Rennessingel. Op dit moment werkt de aannemer in overleg met Wegen en Verkeer nog een detailplanning uit voor de fasering en de hinder. 

  • Fase 1: tussen januari en februari 2021: voorbereidende rooiwerken en eventueel verplaatsen van nutsleidingen. De aanleg van tijdelijke doorsteken in de middenberm van de Leuvense ring als voorbereiding op de werfzone vanaf maart.
  • Fase 2: maart tem juli 2021: afgraven en aanleg nieuwe keermuur aan Rennessingel
  • Fase 3: juli tem september 2021: afgraven en aanleg nieuwe keermuur aan de oprit van de Brusselsesteenweg 

Foto's: © AWV Kris Van de Sande 

plan
fietspad
fietspad

Lees meer over