Brecht Provoost krijgt eigen plein in Leuven

adviesraad

Stad Leuven werkt al 25 jaar samen met haar adviesraad toegankelijkheid aan een toegankelijk Leuven. Brecht Provoost stond mee aan de wieg van deze raad.

Brecht kwam uit Eeklo en bleef na zijn universitaire studies rechten en diversiteit wonen in Leuven. Hij werd een van de eerste voorzitters van de adviesraad toegankelijkheid. Brecht was 35 jaar toen hij in 2015 plots overleed. Als eerbetoon aan hem huldigden de stad en de adviesraad aan Sint-Maartensdal, waar Brecht woonde, het Brecht Provoostplein in en klonken ze op de 25e verjaardag van de raad. Het plein, met rolstoelvriendelijke picknickbanken, natuurlijke speelelementen en een uitnodigende groene omgeving, staat symbool voor Brechts visie op het belang van ontmoetingsplaatsen waar mensen samen kunnen komen, ongeacht hun achtergrond of beperking. 

De adviesraad toegankelijkheid werd in 1998 opgericht als informeel adviesorgaan en werd in 2008 erkend als stedelijke adviesraad. De raad bestaat uit meer dan vijftien actieve leden die maandelijks hun inzichten ten dienste stellen op vlak van autisme of motorische, visuele, auditieve en verstandelijke beperkingen. Jaarlijks bespreekt de raad een vijftiental plannen en formuleert ze een veertigtal adviezen.

Lees meer over