Bovenop de vier miljoen aankoop, geeft stad Leuven ook nog lening van 264.000 euro voor nachtclub in Bondgenotenlaan

27 maart 2024 | 13u15 | Gepost door redactie
Domo Meubelen in Leuven
In 2022 gaf de stad Leuven een niet-gebudgetteerd bedrag van 4 miljoen euro uit voor de aankoop van het DOMO-gebouw in de Bondgenotenlaan, maar daar blijft het niet bij.

“Het stadsbestuur betaalt vier miljoen euro voor een deel van het pand van Domo in de Bondgenotenlaan. De 21 studio’s die het gebouw telt, worden niet mee verkocht. Zeker in deze onzekere financiële tijden, waar de Leuvenaar elke euro twee keer moet omdraaien om de energiefactuur te kunnen betalen, waar de personeelskosten door de inflatie met 10% zullen stijgen en de impact van de stijgende bouwkosten op de lopende projecten volstrekt onduidelijk is, is het gewoon geen uiting van goed bestuur om zonder plan en blind aan een dergelijk avontuur beginnen. De vier miljoen euro die betaald werd, betreft dan nog enkel de aankoopprijs, zonder rekening te houden met eventuele renovatie en- aanpassingswerken", zei Pieterjan Vangerven (N-VA) daar toen over.

Uitbreiding Het Depot

Na de aankoop, sloot de stad een samenwerkings- en een erfpachtovereenkomst voor 35 jaar af met Het Depot, de concertzaal en muziekcentrum aan het Martelarenplein. Het Depot wordt beheerd door de gelijknamige vzw Het Depot met Mike Naert als Algemeen en Artistiek Directeur. Met het stadsbestuur zijn afspraken gemaakt om van het pand een nachtclub te maken en om de activiteiten van Het Depot uit te breiden in het nieuwe pand. Volgens Naert is er een grote nood aan nachtcultuur aan het Leuvense station. 

Financiering

Wie gaat dat betalen? Daar wringt het schoentje. "De jaarlijkse vergoeding van 35.000 euro voor de erfpacht wordt door de stad terugbetaald via een toelage. Het Depot mag het gebouw met andere woorden gratis gebruiken. De verbouwing ten belope van vijf miljoen euro moet het Depot zelf bekostigen maar de stad staat borg voor de lening", klonk het in januari 2023.

"Een nachtclub financieren is geen kerntaak van een stadsbestuur", reageerde oppositiepartij N-VA toen. "Bovendien mag een derde van de 1.500 m2 vloeroppervlakte gebruikt worden voor handel, horeca, kantoren en vrije beroepen. Het depot krijgt dus de ongetwijfeld hoge huurinkomsten cadeau. De vraag stelt zich of hier geen sprake is van concurrentievervalsing. Welke ondernemer droomt er niet van om een pand gedurende 35 jaar kosteloos te mogen gebruiken? Je zal maar uitbater zijn van een danscafé en zelf moeten instaan voor je huur.” 

Lening

De vzw heeft de middelen niet om de renovatie- en aanpassingswerken te betalen, zelfs niet om de administratieve kant te regelen. Daarom besliste het stadsbestuur om een lening van 264.000 euro toe te staan aan Het Depot om het project verder uit te werken en om een dossier op te stellen om subsidies van de Vlaamse gemeenschap te kunnen krijgen. De lening heeft een looptijd van 20 jaar met een rentevoet van 3,8 procent en de aflossingen starten op het ogenblik dat de nieuwe nachtclub opent. 

Ondertussen hoopt de vzw dus op Vlaams geld, maar of dat er komt, is nog lang niet zeker. Als er geen subsidie van de Vlaamse overheid komt, zal het Leuvense stadsbestuur de voorwaarden herbekijken en vermoedelijk zelf op een of andere manier bijspringen met nog meer geld. Vele Leuvenaars fronsen de wenkbrauwen en vragen zich af of het stadsbestuur dit voor elke vzw zou doen.

Lees meer over