Boommarter opnieuw gespot in Heverleebos

Boommarter gespot in Heverleebos
Voor het eerst in bijna 10 jaar is er zekerheid: de boommarter is terug. Een camera in Heverleebos legde de waarneming van het diertje vast en bewijst daarmee de kracht (en pracht) van de natuur ten zuiden van Leuven.

Waarnemingen van de boommarter waren zeldzaam geworden. “20 jaar geleden vroegen we ons zelfs af of de boommarter überhaupt nog aanwezig was in het gebied”, vertelt Koen Van Den Berge, onderzoeker aan het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en gespecialiseerd in marterachtigen. “Nochtans is de zone rond het Meerdaalwoud altijd een geliefde habitat voor de soort geweest.”

Dat de boommarter opnieuw gespot is in het Heverleebos bevestigt de trend dat middelgrote tot grote zoogdieren spontaan hun weg terugvinden naar onze streken. Daar liggen volgens Koen Van Den Berge drie duidelijke oorzaken aan ten gronde. “Ten eerste gaan we als maatschappij anders met deze dieren om dan vroeger. Tot enkele decennia terug werden de boommarter, maar ook de wolf, die ook weer volop in beeld is, met alle mogelijke middelen bestreden. Vandaag is de houding van de samenleving gelukkig veranderd. Ten tweede zijn verdelgingsmiddelen, zoals vreselijke klemmen en vergif, vandaag internationaal verboden. Tenslotte zetten de overheid en verschillende organisaties actief in op het versterken en vergroten van de natuur in Vlaams-Brabant. De boommarter heeft een uitgebreid leefgebied nodig en maakt dankbaar gebruik van de nieuwe natuurverbindingen.”

Everzwijnen in het vizier

Nochtans staan de camera’s er niet om boommarters te spotten. “Dat klopt”, zegt Jim Casaer, onderzoeker aan het INBO. "De waarneming van de boommarter is een gelukkig toeval. De cameravallen zijn onderdeel van een pilootproject van het Europese - LifeWatch initiatief. In dit specifieke geval is het ons doel om de aanwezigheid en verspreiding van everzwijnen in het gebied vast te leggen. Hiervoor worden camera’s random opgesteld in het Meerdaalwoud, Heverleebos en een deel van de Dijlevallei. De camera in het Heverleebos filmde onverwacht de boommarter. De locaties van de camera’s veranderen regelmatig. Voor de praktische kant, zoals het maandelijks verplaatsen van de camera’s en het uitlezen van de geheugenkaartjes, werken we samen met lokale jagers en natuurvereniging.”

Nationaal Park Brabantse Wouden

Patrick Huvenne, regiobeheerder voor Natuur en Bos, bevestigt: “de intensieve samenwerkingen tussen lokale natuurbeheerders en de overheid gaan ver terug. Recent zijn de eerste stappen gezet naar een structureel partnerschap in het kader van het project 'Brabantse Wouden' van de Vlaamse regering.

De ambitie is de oprichting van een Nationaal Park, bestaande uit het Meerdaalwoud, Heverleebos, de Dijlevallei, het Zoniënwoud en het Hallerbos. Via bosuitbereidingen en natuurlijke verbindingen worden de wouden met elkaar verbonden, waardoor de regio onder andere opnieuw aantrekkelijk wordt voor dieren zoals de boommarter. In totaal moet dit machtige netwerk van natuurgebieden een groene long worden van 10.000 hectare groot, een plek waar de natuur kan schitteren en bezoekers volop kunnen genieten.”

Lees meer over