Bijna 13.000 euro geïnd tijdens controle op zwaar vervoer

Controle zwaar vervoer
De politiezone Leuven heeft woensdag een controle op zwaar vervoer georganiseerd. De controle gebeurde in samenwerking met de Federale Wegpolitie, de Vlaamse Belastingdienst, de FOD Mobiliteit, GOCA (technische keuring) en de omgevingsinspectie.

Alle controlediensten samen controleerden 29 vrachtwagens. Er werden inbreuken vastgesteld op onder andere de technische eisen, ladingzekering, de vrachtbrief en de vervoersvergunning. Drie voertuigen waren te zwaar geladen en moesten een deel van hun lading afladen. Van drie vrachtwagens waren enkele banden zodanig versleten dat ze ter plaatse vervangen moesten worden. Een bestuurder legde aan de agenten een vals rijbewijs voor. Hij mag zich verwachten aan een proces-verbaal inzake valsheid in geschrifte. Zijn vrachtwagen werd op bevel van het parket geïmmobiliseerd. De controleurs schreven in totaal voor 12.830 euro aan boetes uit.

Lees meer over