Bewoners woonzorgcentrum Edouard Remy krijgen dit jaar nog het coronavaccin

24 december 2020 | 16u33 | Gepost door annpeeters
eduard remy
De bewoners van woonzorgcentrum Edouard Remy zullen voor het einde van dit jaar gevaccineerd worden tegen COVID-19. Dat vernam Zorg Leuven deze voormiddag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Er was de afgelopen dagen enige verwarring over de timing van de vaccinatie van de eerste woonzorgcentra in de Leuvense regio. Maar op 30 december is het zover. Dan krijgen de bewoners van woonzorgcentrum Edouard Remy als één van de eersten in Vlaams-Brabant het coronavaccin. Deze vaccinatie maakt deel uit van een tweede pilootfase voor de levering en verdere toediening van het coronavaccin vanuit het Universitair ziekenhuis Gasthuisberg Leuven. Net als de eerste vaccinaties in Puurs, Sint-Pieters-Woluwe en Bergen zal ook deze ervaring gebruikt worden om de procedures eventueel bij te stellen en te verfijnen voor de verdere uitrol vanaf 5 januari.

“We zijn blij dat we vanuit Zorg Leuven kunnen bijdragen aan de uitbouw van de straffe vaccinatiecampagne”, reageert Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven. “Het is voor onze bewoners en zorgmedewerkers ook een symbolisch lichtpuntje om in hetzelfde jaar dat we geconfronteerd werden met coronabesmettingen in onze woonzorgcentra mee de vaccinatiecampagne op gang te kunnen trekken en zo opnieuw perspectief te krijgen op een leven na corona. We zijn dan ook erg dankbaar dat het vaccin op zo’n korte termijn beschikbaar is, dit kon alleen maar dankzij ongeziene inspanningen van zovelen. Onze dank gaat ook uit naar de Leuvense ziekenhuizen met wie we de voorbije maanden een goede en intense samenwerking kenden en waarbij we konden rekenen op veel solidariteit. We hebben in al onze woonzorgcentra, bij onze thuiszorgdiensten en in onze kinderopvang veel lessen geleerd uit deze periode, maar kunnen nu vooruitblikken op een hoopvolle nieuwe start in 2021.”.

Zorg Leuven startte vorige maand al de voorbereidingen voor de vaccinatiecampagne op. Ook de bewoners en familie van woonzorgcentrum Edouard Remy werden begin deze week al ingelicht over de praktische afspraken over het coronavaccin. “We zijn er klaar voor”, stelt Bieke Verlinden. “In nauw overleg met onze coördinerend en raadgevend artsen, de ziekenhuizen en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid deden we de voorbije weken al het mogelijke om een vlotte vaccinatie bij onze bewoners en medewerkers voor te bereiden.

Tot er meer duidelijkheid is over de algemene vaccinatiecampagne en eventuele nieuwe maatregelen van de overheid blijven intussen de huidige maatregelen voor bezoek aan de woonzorgcentra van Zorg Leuven van kracht. “Voor Zorg Leuven staan het welzijn en de veiligheid van onze bewoners voorop. Bezoek is voor hen ontzettend belangrijk. Met onze woonzorgcentra willen we zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de veiligheidsmaatregelen én de wensen van de bewoners. Daarom behouden we onze huidige maatregelen, uiteraard zal parallel met de evolutie van de vaccinatiecampagne gekeken worden hoe we stap voor stap weer fysiek dichter bij mekaar kunnen komen”, besluit Bieke Verlinden. “Ik wil ook alle zorgmedewerkers, in al hun hoedanigheden, bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Zij maakten van het afgelopen jaar ook een jaar van nabijheid en verbondenheid. Met ontzettend veel creativiteit zorgden ze voor warme en liefdevolle zorg voor de bewoners van onze woonzorgcentra.” 

Lees meer over