Bewoners Koning Albertlaan houden protestactie: "Enkel Koning Auto telt in onze pineutstraat"

18 september 2023 | 14u17 | Gepost door redactie
Koning Albertlaan
Het plan voor de heraanleg van de Koning Albertlaan in Kessel-Lo stelt heel wat bewoners van de straat zwaar teleur. "Het maakt van deze fraaie woonstraat een kale steenweg. Bomen moeten massaal wijken voor de auto, die koning wordt van de Albertlaan. Schoolgaande kinderen, wonen, verkeersleefbaarheid en klimaatverandering zijn voor de schepenen Vansina (CD&V) en Dessers (Groen) blijkbaar van geen tel. Alleen koning auto telt", klinkt het. De bewoners van de straat schieten dan ook in actie.

"Van de standpunten en mogelijke oplossingen die we herhaaldelijk aan de schepenen hebben meegedeeld, vinden we in het plan niets terug. We hebben het plan grondig bestudeerd samen met de fietsersbond, gebruikers van het openbaar vervoer en de bewoners van de Koning Albertlaan. Het plan van de stad staat haaks op de conclusies van het burgerpanel VORM 3010", zeggen Rudy Swennen, Gustaaf Roels en Jan Raymaekers. Naast hen kwamen nog heel wat andere buurtbewoners protesteren tegen de veranderingen in de Koning Albertlaan.

"Het wordt voor fietsers een stuk onveiliger dan vandaag. Twee smalle fietspaden voor het sterk toegenomen, zeer divers én snel fietsverkeer dat een groot aantal opritten en zijstraten kruist, is vragen om ongelukken. Het plan dient ook niet het belang van voetgangers, die het moeten stellen met een smal voetpad rakelings langs een snel fietspad. Levensgevaarlijk is het. En het plan dient ook niet het belang van de bewoners die meer dan 65 bomen en heel wat parkeerplaatsen verliezen. Door al dat verlies aan groen en toenemend autoverkeer moeten zij aan gezondheid inboeten. Busgebruikers verliezen dan weer een bushalte. Want bushaltes belemmeren het autoverkeer", klinkt het. 

"Het is duidelijk: het is een plan voor de auto. Zoals het plan nu voorligt is het doorgaand autoverkeer de enige winnende partij en dit ten koste van alle andere betrokken weggebruikers, schoolgaande kinderen en bewoners. Voor het doorgaand verkeer moeten de fietsers wijken, verdwijnen zo goed als alle bijna bomen en parkeerplaatsen, sneuvelt een bushalte. De Koning Albertlaan wordt een voorrangsweg; een steenweg die aanspoort tot snel rijden. Dat er minder verkeer komt is een fabeltje. Het verkeersplan voorziet verdere kanalisering van doorgaand verkeer via de Koning Albertlaan. Betere doorstroming trekt ook meer verkeer aan. De Koning van de Albertlaan is de auto", stellen de actienemers.

"De fietsersbond en het verkeerscomité van de Koning Albertlaan hebben goede alternatieven geformuleerd, waarbij de gemengde verkeersstroom van vandaag behouden blijft, met als overtreffende trap een fietsstraat, waarin fietsers en voetgangers voorrang hebben op de auto. Het doorgaand verkeer kan men met knippen naar de steenwegen leiden. De officiële term voor het soort straten zoals de Koning Albertlaan en enkele andere straten in Kessel-Lo is pineutstraat. Zo is het: wij zijn een pineutstraat en wij leggen ons daar niet bij neer. Vandaar deze eerste acties. Wij – fietsers, busgebruikers en buurtbewoners – weigeren resoluut de pineut te zijn", besluiten zij.

Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) reageert. "Er werd een voorontwerp opgesteld. Dat is al verschillende malen besproken met de bewoners (op infomomenten, nieuwjaarsreceptie, buurtoverleg) en aangepast aan bemerkingen. Het buurtcomité kreeg al een uitnodiging voor een nieuw overleg over enkele weken. Het is inderdaad de bedoeling om nog deze legislatuur te starten. Maar ik wil de participatie alle kansen geven en de dialoog aangaan om tot een consensus met de buurt te komen. Dat participatieproces duurt langer dan eerst gepland omdat er moeilijke knopen moeten doorgehakt worden. Daarom schuift ook de startdatum van de werken op. Het budget voor de heraanleg blijft wel voorzien", besluit Vansina.

Lees meer over