Belasting op reclamedrukwerk: N-VA vraagt eerst overleg met sector

13 juni 2019 | 14u40 | Gepost door redactie
Belasting op reclamedrukwerk: N-VA vraagt eerst overleg met sector
Het Leuvense stadsbestuur legt deze maand een belasting op ongeadresseerde post ter stemming voor aan de gemeenteraad. In hoofdzaak gaat het over reclamefolders. Bedrijven die folders willen bussen in de stad zullen in de nabije toekomst een belasting moeten betalen. Oppositiepartij N-VA is echter niet te spreken over de maatregel: “Overleg met de sector was wel een minimum geweest.”
Het bericht Belasting op reclamedrukwerk: N-VA vraagt eerst overleg met sector verscheen eerst op Leuven Actueel.

Bedrijven die folders willen bussen in de stad zullen vanaf juli een belasting moeten betalen. Met deze belasting wil het stadsbestuur de reclamesector laten bijdragen aan de kosten voor de ophaling, de sector bewuster doen nadenken over de reclame die hij verdeelt en de afvalberg verkleinen.

N-VA is echter niet te spreken over de eenzijdige beslissing van het stadsbestuur. “De creativiteit die het Leuvens stadsbestuur aan de dag legt om nieuwe belastingen uit te vinden is ongeëvenaard,” zegt Lorin Parys, fractieleider van de N-VA. Zo kondigde het stadsbestuur een nieuwe belasting aan op reclamefolders en gratis infobladen zoals Deze Week en Rondom. Die zullen voortaan enkel in bussen mogen vallen als ze daar een speciale sticker voor hebben.

Lorin Parys: “We vragen dat het stadsbestuur eerst overlegt met de Leuvense handelaars, die het vandaag al moeilijk hebben, en met de sector vooraleer het belast. Het bestuur zegt aan de ene kant lokaal kopen te willen stimuleren, maar maakt het voor lokale handelaars duurder om hun goederen lokaal te promoten. Die gratis informatiebladen kunnen enkel bestaan door inkomsten uit reclame en die komt grotendeels van de kleine Leuvense zelfstandige of kmo. Die reclame dreigt nu dus duurder te worden omdat de belasting zal doorgerekend worden. Daarbij komt dat gratis verspreide bladen een brede doelgroep informeren die geen toegang heeft tot het internet. Ze dragen ook bij tot een gevarieerd lokaal perslandschap.“

Slimme maatregelen om de afvalberg aan papier te verminderen, daar kunnen we wel inkomen, maar dan begint het stadsbestuur best eerst bij zichzelf. Het was Katelijne Dedeurwaerder van N-VA die zich in het verleden vragen stelde over de papierberg die stad zelf ongevraagd verdeelt in alle Leuvense brievenbussen. “Zal het stadsbestuur voortaan dan ook een belasting op het Leuvens stadsmagazine LVN en dus zichzelf heffen? En zal het stadsmagazine dan enkel verspreid worden in bussen met daarop een speciale sticker? Voorlopig meer vragen dan antwoorden. En dus vragen we uitstel en overleg voor een beslissing over dit punt valt.”

Het bericht Belasting op reclamedrukwerk: N-VA vraagt eerst overleg met sector verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over