Babbelbox doet kinderen en jongeren praten over mentaal welzijn

babbelbox
Het is voor kinderen en jongeren niet gemakkelijk om over hun mentaal welzijn te praten tijdens corona vanwege het verminderde contact met leeftijdsgenoten. Stad Leuven zet daarom in op een laagdrempelige manier om hen aan te moedigen elkaar te ondersteunen. Daarnaast krijgen de kinderen en jongeren professioneel antwoord op hun vragen via de jeugddienst en welzijnspartners. Elke week reizen er twee Babbelboxen door Leuven: een in de lagere scholen, een in de secundaire scholen. In totaal zijn er vijf secundaire en zeven lagere scholen die de Babbelbox verwelkomen.

“Leuven is een warme stad en wil jongeren en kinderen op elke mogelijke manier helpen om zich door deze moeilijke periode te slaan. Daarom besloot de stad om deel te nemen aan de oproep van “Warme William”, de mascotte van de bewustmakingscampagne waarmee Fonds GavoorGeluk emoties bespreekbaar wil maken”, vertelt schepen van jeugd Dirk Vansina. De scholen konden zich vanaf februari inschrijven voor het project en de Babbelboxen reizen nog tot eind mei van speelplaats naar speelplaats.

Praten met elkaar
Niemand kent hun situatie beter dan de jongeren en kinderen zelf. Vanuit die insteek, besloot de stad om hen in eerste plaats naar elkaar te laten luisteren en elkaar vragen te stellen. Op die manier wil de stad jongeren motiveren om écht met elkaar te praten. Het initiatief moest ook zo uitgewerkt worden dat het op elk moment in lijn zou zijn met de geldende coronamaatregelen. Vansina: “De Babbelboxen zijn als het ware een plek waar de kinderen en jongeren even tot rust kunnen komen. Ze zitten in de box op anderhalve meter afstand van elkaar en stellen elkaar vragen die kleurrijk geïllustreerd staan op de binnenwanden van de box. Ze leggen aan elkaar uit hoe ze zich voelen en kunnen in eerste plaats proberen om elkaar te helpen. De vragen waar ze geen antwoord op weten, of waar ze elkaar niet bij kunnen helpen, mogen ze in een brievenbus in de box achterlaten.”

Laagdrempelig en professioneel
De vragen die te moeilijk zijn voor de jongeren en kinderen, worden professioneel beantwoord. De jeugddienst werkt samen met het JAC om de moeilijke vragen uit het secundair onderwijs te beantwoorden en heeft een lespakket uitgewerkt voor de leerkrachten in het lager onderwijs om de kinderen te helpen. De bedoeling is dat elke jongere en elk kind een antwoord krijgt op zijn of haar vraag over mentaal welzijn. In een na-traject zal MIJNLEUVEN dit schooljaar nog terugkoppelen naar de deelnemende secundaire scholen met antwoorden op alle gestelde vragen. De leerlingen van het lager onderwijs kunnen dan weer rekenen op een klassentraject rond het boek “De Vier Ussen” en de impact van corona.

Lees meer over