Apothekers bieden ook luisterend oor voor slachtoffers van geweld

24 november 2022 | 23u03 | Gepost door annpeeters
apotheek
Op 25 november is het Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Apothekers bieden al geruime tijd een luisterend oor aan slachtoffers van  huiselijk geweld en psychosociale problemen.

Eén op drie vrouwen in Europa is slachtoffer geweest van fysiek en/of seksueel geweld sinds ze 15 jaar was. Volgens de VN waren in 2019 wereldwijd 243 miljoen vrouwen en meisjes slachtoffer van misbruik, maar enkel 40% van hen gaf het aan. 

Huisapothekers zijn toegankelijke zorgverleners, die dagelijks in contact komen met, vaak kwetsbare, mensen. Naast farmaceutische zorg nemen ze steeds meer een rol op inzake preventieve zorg en gezondheidsadvies. Dit alles maakt hen tot geschikte partners om onvervulde psychische noden te detecteren.

COVID-19 zorgde voor een toename in psychosociale problemen en is zo een trigger geweest om een project op te zetten waarbij verbinding wordt gemaakt tussen zorg en welzijn in de eerste lijn, met de focus op detectie van en interventie bij psychosociale problemen. Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) werkt hiervoor, met relancemiddelen van Vlaanderen, samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW).

#CAVAsa sterkt de competenties van apothekers, voorziet ondersteunend materiaal en laat hen kennismaken met de CAW. Sinds begin augustus 2022 noteerden een 60-tal deelnemende apothekers reeds 146 interventies. Het grootste deel van deze gesprekken duurde tussen 5 en 15 minuten en de huisapothekers detecteerden gemengde problematieken. Psychische problemen en een moeilijke gezinssituatie (zonder geweld) kwamen het vaakst aan bod. Vooral personen tussen 45 en 65 jaar vertrouwden hun welzijnsvragen toe aan hun huisapotheker. Meer dan 75% van alle geregistreerde patiënten waren vrouwen

Lees meer over