Animal Rights voert protestactie tegen gewonde proefaapjes aan KU Leuven

Experiment
"Een gebroken arm, een epilepsieaanval, ontstoken open hoofdwonden en levensbedreigend bloedverlies... Zo luidde het in één inspectieverslag uit 2018 over het apenlaboratorium van de KU Leuven. Wat doet de overheid met zulke bevindingen? Voorlopig niets!", klinkt het bij dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Daarom organiseert ze vandaag, donderdag 3 december, een protestactie op de Oude Markt in Leuven voor de stopzetting van apenexperimenten .

Apen kunnen doodbloeden of sterven aan ontstekingen

"Zo heeft een aapje genaamd Brain door het fixatiestaafje aan zijn hoofd een open, ontstoken wonde. Deze staaf dient om het hoofd van de aapjes te fixeren, zodat ze zich niet kunnen verzetten tijdens dierproeven. Aan de KU Leuven worden alle proefapen op dezelfde manier 'gebruiksklaar' gemaakt. Een ander aapje met de naam Abu is zijn staafje kwijtgeraakt. Daardoor heeft hij veel bloed verloren. De onderzoekers overwegen daarom Abu af te maken. Daarnaast werd zonder bijkomende verklaring vermeld dat primaat Dipsy een epilepsieaanval heeft gehad en dat een ander aapje een arm had gebroken", meldt Animal Rights.

“Het is duidelijk dat de apen ongemak en pijn voelen door de gecementeerde fixatie-staafjes op hun hoofd en dat ze zelfs aan de gevolgen van ontstekingen en bloedverlies door deze 'standaardprocedure' kunnen sterven”, reageert Animal Rights campagnecoördinator Jen Hochmuth verontwaardigd.

Onthouden van drinkwater is dierenmishandeling

"Het kost de apen veel moeite om de voor hen onnatuurlijke opdrachten voor het beeldscherm aan te leren en uit te voeren. Om hen zo ver te krijgen, worden de dieren op een strikt waterdieet gezet. Als de apen niet werken, krijgen ze geen water. Om een paar druppels water of sap te bemachtigen, moeten ze de opdrachten tijdens de experimenten correct uitvoeren. In de inspectieverslagen wordt jaarlijks vermeld dat de KU Leuven samen met de Ethische Commissie en dienst Beleid Dierenwelzijn moet bekijken hoe de procedure rond het verstrekken van drinkwater kan aangepast worden zodat alle primaten over voldoende drinkwater kunnen beschikken."

“Al 30 jaar lang worden de proefapen dorstig gehouden zonder dat de overheid ingrijpt. Het onthouden van een fundamentele basisbehoefte zoals water drinken is een wrede dwangmethode om dieren te onderwerpen aan de eisen van de onderzoekers. Dit is dierenmishandeling”, aldus Hochmuth

Hoe gaat het nu met Brain, Abu en Dipsy?

"In het meest recente inspectieverslag van november 2019 wordt niets over de toestand van de dieren vermeld noch is het onthouden van drinkwater aangepakt. Hoe gaat het nu met Brain, Abu en Dipsy? Animal Rights heeft een maand geleden het kabinet van de minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts gecontacteerd voor een toelichting op de opgevraagde inspectieverslagen die waren uitgevoerd door de dienst Dierenwelzijn. Tot nu toe hebben we echter nog geen antwoord ontvangen."

Animal Rights neemt het heft in eigen hand!

Elk jaar worden in Vlaanderen bij meer dan de helft van de proefdierlabo’s inbreuken vastgesteld op de wet van de bescherming van proefdieren. In 2016 werden inbreuken vastgesteld in 28 van de 42 geïnspecteerde labo’s, in 2017 was dat het geval in 24 op 43 labo’s, in 2018 in 21 op 39 labo’s en in 2019 in 25 op 42 labo’s. Slechts een derde van alle laboratoria wordt jaarlijks gecontroleerd. Terwijl fokkers, leveranciers en gebruikers van niet-menselijke primaten ten minste eenmaal per jaar moeten worden geïnspecteerd. Volgens Animal Rights zijn deze maatregelen sowieso louter ‘greenwashing’ en doen inspecties als het erop aan komt niets voor proefdieren. 

"Inspecties zijn een falende maatregel. Als een proefdierlabo in een gegeven jaar gecontroleerd wordt, kunnen proefdiernemers ervan uitgaan dat ze de erop volgende twee jaar ongehinderd hun gang kunnen gaan", aldus Hochmuth.

Daarom lanceert Animal Rights het online portaal ReportAnimalTesting.eu waar getuigen van dierenmishandeling vertrouwelijk melding kunnen maken van activiteiten rond dierproeven die aanleiding geven tot bezorgdheid.

Foto: Canvas

Lees meer over