Animal Rights: "KU Leuven doodt katten en chinchilla’s na hersenexperimenten"

11 maart 2021 | 10u56 | Gepost door redactie
Kat
Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat dierproefnemers van de KU Leuven meer dan 600.000 euro subsidie via het FWO van de overheid ontvangen hebben om nieuwe dodelijke hersenexperimenten op katten en chinchilla’s uit te voeren. Jen Hochmuth wil dan ook zo snel mogelijk in gesprek met de ethische commissie en de rector van de KU Leuven om de nog lopende experimenten te stoppen. “Niets wijst erop dat deze wrede experimenten geleid hebben tot concrete toepassingen voor de medische of diergeneeskundige wereld. Animal Rights is bereid om alle katten en chinchilla’s direct op te vangen.”

"In 2019 is het aantal chinchilla’s gebruikt voor dierproeven meer dan vertienvoudigd. De KU Leuven gebruikt katten en chinchilla’s in hersenstudies met betrekking tot het gehoor. In 2019 heeft de ethische commissie van de KU Leuven een project van Laboratorium voor Auditieve Neurofysiologie goedgekeurd met een maximum van 200 chinchilla’s en 20 katten", zegt Animal Rights.

"In een operatie worden de oorschelpen verwijderd om de inwendige delen van het gehoorsysteem bloot te leggen. Stukken hersenvlies worden weggesneden om gehoorzenuwen en hersendelen bloot te leggen. De dieren worden blootgesteld aan geluiden, en via ingeplante elektroden wordt bestudeerd hoe gehoorzenuwen en hersenen hierop reageren. Aan het einde van de proef worden de zwaar beschadigde dieren niet meer bijgebracht maar gedood."

Jen Hochmuth: “Het is niet humaan om katten en chinchilla’s te beschadigen en te bestuderen en hun levens op te eisen om de nieuwsgierigheid van de onderzoekers te bevredigen.”

Al 30 jaar zinloze experimenten

"Al ruim 30 jaar worden in dit Leuvense laboratorium katten en chinchilla’s gebruikt voor invasieve hersenexperimenten. Keer op keer worden uitgebreide onderzoeken uitgevoerd om het zenuwstelsel van katten en chinchilla’s te bestuderen. De projecten vormen een aaneenschakeling van eindeloze variaties op steeds dezelfde procedures."

Jen Hochmuth uit scherpe kritiek op de invasieve hersenexperimenten die al 30 jaar lang aan het Laboratorium voor Auditieve Neurofysiologie van de KU Leuven worden uitgevoerd op katten en chinchilla’s: “Deze experimenten hadden nooit goedgekeurd mogen worden en de nog lopende experimenten moeten stopgezet worden.”

De burger betaalt

De KU Leuven heeft voor de periode 2017-2021 360.000 euro en voor de periode 2021-2022 258.083 euro van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) ontvangen. Animal Rights wijst er ook op dat het FWO voor de periode van 2009-2021 aan dit labo in totaal 1.605.830 euro toekende voor deze onderzoeksprojecten. Dit allemaal ondanks het feit dat luidens een IPSOS-enquête 81 procent van de Belgische bevolking zich in het verleden voorstander toonde van een verbod op honden- en kattenexperimenten.

Jen Hochmuth: "Ons belastinggeld wordt aan wrede dierproeven verspild waarvan de meerderheid van de bevolking wenst dat ze verboden worden."

Alle dierproeven goedgekeurd

"Het FWO stelt als enige voorwaarde om subsidies voor dierproeven toe te kennen dat de projecten moeten goedgekeurd zijn door de ethische commissie van de aanvragende universiteit. Uit de jaarverslagen van de KU Leuven blijkt dat in 2018 en 2019 100% van alle dierproeven werden goedgekeurd."

Jen Hochmuth: “De samenstelling van de ethische commissies verklaart grotendeels waarom al die dierproeven worden goedgekeurd. Het zijn collega’s die elkaars aanvragen moeten beoordelen. Dit leidt wel tot discussie maar zelden tot afkeuring.”

Demonstratie

Op zaterdag 24 april 2021 houdt Animal Rights een grote demonstratie naar aanleiding van Wereldproefdierendag. De dierenrechtenorganisatie grijpt Wereldproefdierendag aan om aandacht te vragen voor het lot van meer dan 100.000 proefdieren in Leuven. Volgens Jen Hochmuth is de actie noodzakelijk: “Er is ontzettend veel kritiek op dierproeven. Toch blijft de KU Leuven een grootverbruiker en worden alle dierproeven zo maar goedgekeurd.”

Lees meer over