Alarmerende signalen van mensen met psychische aandoeningen

15 April 2020 | 09u38 | Gepost door redactie
Alarmerende signalen van mensen met psychische aandoeningen
De coronadreiging heeft een grote impact op personen die psychisch kwetsbaar zijn. Het algemene klimaat van angst en onzekerheid, in combinatie met het opgelegde sociaal isolement, vormt een voedingsbodem waarin psychische en psychiatrische problemen makkelijk toenemen. Ervaringsdeskundigen trekken aan de alarmbel: de misvatting leeft dat er een aanmeldingstop zou zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Deze misvatting brengt risico’s met zich mee. Het geestelijke gezondheidszorgnetwerk Diletti benadrukt dan ook dat men nog steeds beroep kan doen op psychische ondersteuning. Het is van cruciaal belang duidelijk te communiceren dat mensen met een psychische kwetsbaarheid óók in coronatijd beroep blijven doen op gepaste hulp.
Het bericht Alarmerende signalen van mensen met psychische aandoeningen verscheen eerst op Leuven Actueel.

Walter Geuens, ervaringsdeskundige bij patiëntenvereniging UilenSpiegel vzw: “Wij, ervaringsdeskundigen  maken ons zorgen over personen met een psychische kwetsbaarheid die de weg naar hulp niet meer vinden. Het ondersteuningsaanbod lijkt volledig weggevallen te zijn. Daarnaast is er ook terughoudendheid tegenover de aangepaste manier van werken via beeldbellen: zorgvragers en hulpverleners staan onwennig tegenover deze vorm van begeleiding. Daarnaast heerst er de schrik dat anderen kunnen meekijken en -luisteren. Dit alles creëert drempels. Sommigen  denken er nu helemaal alleen voor te staan en zijn de wanhoop nabij.”

Met het nieuw opgestarte project ”Luistergenoten” bieden ervaringsdeskundigen bij UilenSpiegel vzw een luisterend oor aan lotgenoten. De luisterlijn is bereikbaar op 02/315.44.00 en via chat (www.uilenspiegel.net?utm_source=rss&utm_medium=rss en klik op Luistergenoten). Eén van de boodschappen die daar wordt gegeven, is dat de geestelijke gezondheidszorg niet is stilgevallen.

Nood aan krachtige communicatie

Een bevraging onder de ggz-partners van het zorgnetwerk Diletti maakte al snel duidelijk dat zowel de residentiële, als de ambulante hulpverlening wel degelijk klaarstaan om mensen met psychische problemen op te vangen.

Gust Rector, voorzitter van het ggz-netwerk Diletti: “Algemeen kan men stellen patiënten nog steeds worden opgevolgd en begeleid. Waar mogelijk werd de dienstverlening weliswaar aangepast. Voor elke zorgvrager wordt zorgvuldig geëvalueerd of er nood is aan bijkomende huisbezoeken of face-to-facecontacten. Er is ook zeker geen sprake van een opnamestop.”

Professionals én zorgvragers zijn echter té weinig op de hoogte van hoe het hulpverleningsaanbod kan voortgezet worden. De informatie over de huidige werkingsmodaliteiten  wordt  best ruim verspreid. UilenSpiegel vzw benadrukt het belang van een heldere communicatie over de mogelijkheden aan psychologische en psychiatrische ondersteuning in deze coronatijd.

Wegwijzers doorheen psychosociale hulpverleningsaanbod in coronatijd

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt nog altijd mensen met welzijnsgerelateerde vragen en biedt psychosociale ondersteuning. Ook de diensten gezinszorg werken op een zeer laagdrempelige wijze door ondersteuning in huishoudelijke taken te bieden. Bovendien continueren de CGG’s hun bestaande ondersteuningsaanbod bij psychische noden en vangen aanmeldingen vanuit Teleonthaal en Awel op.

Naast het bestaande hulpverlening werden er ook een aantal nieuwe initiatieven gelanceerd. Zo werd de terugbetaling van de eerstelijnspsychologische functie uitgebreid: niet enkel voor volwassenen, maar de komende maanden ook voor kinderen, jongeren en ouderen (zie www.diletti.be?utm_source=rss&utm_medium=rss). Verder zijn er tal van zelfstandig psychologen die online gesprekken aanbieden in deze periode. In regio Leuven, Druivenstreek en Zuid-Oost-Hageland nemen de lokale psychologenkringen hierin initiatief. Sommige zorginstellingen bieden bovendien extra overlegmogelijkheden tussen huisartsen en GGZ-specialisten.

Evelyne Vereecke, netwerkcoördinator Diletti: “De website www.psychewijzer.be?utm_source=rss&utm_medium=rss voor hulpverleners en zorgvragers en de advieslijn www.consultdesk.be?utm_source=rss&utm_medium=rss voor hulpverleners blijven uiteraard de verwijshulpen bij uitstek bij vragen omtrent gepaste ondersteuning. Ons netwerk bracht daarnaast via haar website en via enkele digitale folders het huidige ondersteuningsaanbod tijdens de coronaperiode in kaart. Hulpverleners vinden er een overzicht van de aangepaste en voortgezette werkingsmodaliteiten van het geestelijke gezondheidszorgaanbod, met contactgegevens per dienst en bij knelpunten. We delen deze informatie met partners uit de eerstelijnszone en Zorgzaam Leuven zodat zij dit via hun eigen kanalen breed kunnen verspreiden. Op deze manier hopen we dat mensen opnieuw toegang kunnen krijgen tot de nodige hulp en ondersteuning.”

Navolging op Vlaams en nationaal niveau

De eerstelijnszone Leuven vraagt dat ook op Vlaams en nationaal niveau voldoende aandacht gaat naar het helder communiceren van het aanbod. Het is nefast voor de gezondheid als mensen in psychische nood niet geholpen worden.

Het bericht Alarmerende signalen van mensen met psychische aandoeningen verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over