AG Stadsontwikkeling Leuven nieuwe eigenaar van 18 eengezinswoningen in Grensstraat

Grensstraat
Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven wordt de nieuwe eigenaar van 18 aaneensluitende eengezinswoningen met tuin in de Grensstraat in Kessel-Lo. Het gemeentebedrijf zal de woningen renoveren zodat ze voldoen aan de minimale eisen op het vlak van woningkwaliteit, veiligheid en energie. De huidige bewoners kunnen er aan een lage huurprijs blijven wonen.

Op termijn worden de woningen opgenomen in het aanbod budgethuurwoningen die AG Stadsontwikkeling Leuven aan een lagere prijs verhuurt aan wie moeilijk terechtkan op de private huurmarkt. De aankoop kadert in de strategie van AG Stadsontwikkeling Leuven om voor de stad gronden of panden aan te kopen en die vervolgens in te zetten voor betaalbaar wonen.

De woningen zouden rond 1920 volgens identiek ontwerp opgetrokken zijn om er leden van de rijkswacht te huisvesten. Nadien waren de woningen lange tijd in eigendom van één familie. AG Stadsontwikkeling Leuven kwam de woningen op het spoor via de procedure van het sociaal beheersrecht en wordt nu de nieuwe eigenaar. "De komende maanden gaan we de woningen renoveren zodat ze voldoen aan de woningkwaliteitsnormen en energetische normen. De huidige bewoners kunnen er blijven wonen", zo klinkt het bij de stad Leuven. "Op termijn zullen we de woningen verhuren als budgethuurwoningen. Dat zijn woningen die we onder de marktprijs verhuren aan wie moeilijk terechtkan op de private huurmarkt."

De huidige eigenaar verhuurde de 18 woningen geruime tijd aan een lage huurprijs aan mensen met een beperkt inkomen. AG Stadsontwikkeling Leuven zal de woningen volgens dezelfde filosofie blijven verhuren, maar zal de woningen dus eerst renoveren. De huidige huurders zullen na renovatie van de woningen een nieuwe huurovereenkomst van negen jaar aangeboden krijgen die eenmalig verlengbaar is met nog eens negen jaar. Na afloop van de tweede negenjarige periode zal het gemeentebedrijf de huurders nieuwe negenjarige woninghuurovereenkomsten aanbieden voor dezelfde woning of voor een andere budgethuurwoning. "AG Stadsontwikkeling Leuven streeft naar een oplossing waarbij de bewoners tijdens de werken in de woning kunnen blijven wonen. Indien dit niet kan, wordt er gezocht naar een alternatieve woonst. De huidige huurders werden hierover gisteravond geïnformeerd. AG Stadsontwikkeling Leuven maakt 3,2 miljoen euro vrij voor de aankoop en renovatie van de woningen", zo klinkt het bij de stad Leuven.

"Gelet op de unieke situatie, het schaalvoordeel van achttien aaneensluitende woningen, de typologie van grondgebonden eengezinswoningen, het sociaal oogmerk dat wordt nagestreefd en het potentieel om deze woningen op termijn te kunnen inzetten in de formule van budgethuurwoningen hebben we beslist om deze woningen aan te kopen", besluit stad Leuven.

Gronden en panden verwerven voor betaalbaar wonen

Bij het begin van de nieuwe bestuursperiode kreeg AG Stadsontwikkeling Leuven een nieuwe rol toebedeeld en werd het als ware de 'projectontwikkelaar' van de stad. Het gemeentebedrijf heeft als taak om een actief grond- en pandenbeleid te voeren om zo nieuwe sites voor woonprojecten op diverse schaalniveaus te verwerven. Deze aankoop kadert in de strategie van AG Stadsontwikkeling Leuven om gronden of panden aan te kopen en die vervolgens in te zetten voor betaalbaar wonen.

Lees meer over