90 Leuvense proefpersonen testen coronavaccin

Belgen willen zich massaal laten vaccineren tegen griep en COVID-19
Janssen Pharmaceutica is onlangs gestart met de eerste testen van haar kandidaat-coronavaccin op mensen. In totaal zullen meer dan 1000 gezonde personen het experimentele vaccin krijgen, verspreid over meerdere centra in België en de Verenigde Staten. Ook UZ Leuven neemt deel aan de studie en zal vanaf maandag 27 juli 2020 het vaccin toedienen aan 90 proefpersonen.

Vaccins tegen het coronavirus zijn bedoeld ter preventie van het ontwikkelen van COVID-19. Het kandidaat-vaccin van Janssen Pharmaceutica is een vectorvaccin op basis van een gewoon verkoudheidsvirus (adenovirus) dat zich bij de mens niet vermenigvuldigt. Het zorgt ervoor dat het lichaam een afweer opbouwt tegen de kenmerkende uitsteeksels (de spike-eiwitten) aan de buitenkant van het coronavirus. Daardoor kan er een sterke immuunreactie plaatsvinden na contact met het coronavirus en wordt de verspreiding ervan geblokkeerd.

Janssen Pharmaceutica heeft nu een studie opgezet om het vaccin te testen in verschillende centra in België en in de Verenigde Staten, via moederbedrijf Johnson & Johnson. Het gaat om een dubbelblinde, gerandomiseerde fase 1/2a-studie met een controlegroep. De ene groep krijgt het experimentele vaccin en de andere groep een placebo, waarbij noch de proefpersonen, noch de onderzoekers weten wie wat krijgt.

Proefpersonen gezocht

Jan de hoon Prof. dr. Jan de Hoon van het centrum klinische farmacologie in UZ Leuven overziet als   hoofdonderzoeker het Leuvense luik van de studie, waaraan ook het Leuven Universitair   Vaccinologie Centrum (LUVAC) meewerkt. “In totaal zullen wij 90 gezonde proefpersonen   testen, dat is bijna 10 procent van de hele studiepopulatie. De meesten werden al   gerekruteerd, maar we zoeken nog mensen in de leeftijdscategorie van 65-75 jaar, aan   wie we de eerste injectie midden augustus zullen toedienen.”

 Eerste resultaten dit najaar

 De testpersonen zullen twee injecties ontvangen: de eerste nu en de tweede twee maanden later. Daarna worden ze een jaar lang opgevolgd om te onderzoeken of het vaccin veilig is, goed verdragen wordt en de gewenste immuunreactie opwekt. De eerste resultaten worden al dit najaar verwacht.