87.704 euro voor groene speelplaats in 11 scholen

speelplaats
De provincie Vlaams-Brabant investeerde dit voorjaar 87.703,89 euro in ‘Natuur op school’. Ze stimuleert hiermee 11 scholen in Glabbeek, Haacht, Keerbergen, Kortenaken, Leuven, Tervuren, Tienen, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem om hun site te vergroenen en zo te werken aan meer biodiversiteit op en rond hun domein.

Scholen die natuurprojecten realiseren die hun klimaatbestendigheid versterken en de biodiversiteit op of rond het schooldomein verhogen, kunnen rekenen op provinciale steun.

“Kinderen hebben nood aan natuur. Daarom is het zeer zinvol dat ze via hun school in contact worden gebracht met natuur”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Scholen kunnen bij ons terecht voor een subsidie om van hun grijze, betonnen speelplaats een groene oase te maken. Het is niet alleen belangrijk dat de scholen met het project duurzamer worden en de biodiversiteit verhogen, maar ook dat ze een draagvlak creëren door ouders en leerlingen hierbij te betrekken en hen het belang ervan uit te leggen via een educatieve aanpak”.


De volgende scholen kregen steun voor hun ‘Natuur op School’-project:

• GBS De Springplank uit Glabbeek (8.513,83 euro)

• Freinetschol De Muze uit Haacht (9.922,98 euro)

• GBS Lozenhoek uit Keerbergen (10.000 euro)

• VLS Trip Trap uit Kortenaken (9.652,01 euro)

• Freinetschool De Zevensprong uit Leuven (2.704,96 euro)

• Heilig Hart Kessel-Lo uit Leuven (10.000 euro)

• The Courtyard International School uit Tervuren  (6.232,66 euro)

• De Toverwijzer uit Tienen (5.783,42 euro)

• VBS De Knipoog uit Vilvoorde (7.793,60 euro)

• GO!Inclusiecampus uit Wemmel (8.745,13 euro)

• GBS Hoek uit Zaventem (8.355,30 euro)

Freinetschool De Muze in Haacht voor het project ‘De Muze van groen naar groener’

In september 2020 konden de leerlingen verhuizen van containerklassen naar een nieuw, ecologisch gedeelte van het schoolgebouw. Op een grotendeels onverharde speelplaats staan al 6 grote kastanjebomen.
Maar men wil de speelplaats nog vergroten door een omheining te verplaatsen waarachter een verwilderd stuk ligt. De aanwezige exoten zullen er verwijderd worden en de bomen verzorgd. De vrijgekomen ruimte wordt beter ingedeeld en verrijkt met natuurlijke elementen, zoals inheemse struiken en planten, een insectenhotel en een wilgentunnel en -hut. Men legt ook een wadi aan waarin de kinderen mogen spelen. De leerlingengaan mee verantwoordelijkheid opnemen voor een moestuin en kippen. Het Regionaal Landschap Dijleland tekende het plan uit en voor de realisatie wordt sterk beroep gedaan op de ouders.

GBS Lozenhoek te Keerbergen voor het project ‘Kom er BIJ’

De school heeft al een deel van zijn speelplaats onthard en wil nog een bijkomend stuk ontharden. Meteen gaat men ook de bestaande toestellen en grote zandbak herzien en een deel vergroenen. Op een strook achter een gebouw wil men herstarten met moestuinieren en composteren en een bloemenweide met insectenhotel aanleggen.
Het project kadert dan ook in het thema van de bijen. Het Regionaal Landschap Noord-Hageland en de MOS-begeleiding dachten mee na over de herinrichting en de educatieve mogelijkheden.

Freinetschool De Zevensprong te Leuven voor het project ‘Bijtjes- compost- educatieve kast- vergroening’

Deze school heeft in najaar 2018, met subsidies van de provincie en de Vlaamse overheid, haar grote speelplaats voor een groot deel onthard en zeer avontuurlijk ingericht met onder meer speelhutten, een rietveld voor de zuivering van het regenwater en een waterspeelplaats. Dit alles gebeurde met brede inspraak.
De binnenspeelplaats werd echter nog niet onderhanden genomen. Dit terrein wil men zo veel mogelijk vergroenen met klimplanten en vaste planten. Bovendien wil men op het dak van de school opnieuw honingbijen gaan houden en moet bij de plantenkeuze hiermee rekening gehouden worden. Er werd hiervoor advies gevraagd aan Regionaal Landschap Dijleland. Met de aankoop van loupes en zoekkaarten kunnen de leerlingen op ontdekking gaan naar planten, kriebeldiertjes en insecten in hun vergroende school.

Heilig Hart Kessel-Lo uit Leuven voor het project ‘Vergroening speelplaats HHK’

De school is omgeven door andere gebouwen en de speelplaats is helemaal verhard, afgeleefd en wordt niet optimaal benut. Uit enquêtes bij de leerlingen en leerkrachten bleek dat ze weinig gezelligheid of gelegenheid tot sport, spel of ontspanning biedt. Een herinrichting én vergroening drong zich op. Hierbij moest ook gedacht worden aan andere gebruikers zoals de derde graad van ‘De Mozaïek’ en organisaties uit de buurt.
De herinrichting zal gebeuren door een tuinarchitect, op advies van Regionaal Landschap Dijleland en de provincie. Er zal niet alleen voor schaduw gezorgd worden via een paar grote bomen, maar ook door planten te laten klimmen over kabels tussen het schoolgebouw en een muur. De insecten die het insectenhotel bezoeken kunnen stuifmeel en nectar vinden in de bloemen- en schaduwborders.

Lees meer over