166 bezwaarschriften tegen Bruulparking 2.0

benedenstad
Buurtbewoners zijn misnoegd over de bouw van de ondergrondse Bruulparking en dienden 166 bezwaarschriften in, waar het stadsbestuur volgens hen geen rekening mee hield.

"Wij vechten als buurtcomité nog steeds voor iets wat waardevol is voor de buurt: namelijk onze gezondheid in een leefbare woonomgeving. Met de bouw van de parking Bruul 2.0 neemt het bestuur dat van ons af", zegt Bie Daems van 'De Bruul buurtbewoner', een groep die lid is van Leuvense BewonersParticipatie. 

"Als de parking er komt wordt de buurt onleefbaar, vrezen een groot aantal bewoners terecht. Inwoners van de straten rond de Bruul willen dat vermijden, en vragen het bestuur om een alternatieve oplossing voor het parkeerprobleem in de benedenstad uit te werken. Want parkeerproblemen kunnen op verschillende manieren worden opgelost. De bouw van een zeer dure ondergrondse parking vernietigt het park voor een groot stuk en helpt de leefbaarheid van de buurt naar de Filistijnen."

De buurtbewoners vragen objectieve berichtgeving in het dossier en om niet zomaar te geloven wat het stadsbestuur verkoopt als 'zoete broodjes'. "De parking ligt wel degelijk voor een groot gedeelte onder het park en slechts een klein stuk onder het Interleuven-gebouw. 166 mensen tekenden bezwaar aan en schepen Devlies liet optekenen dat hij de opmerkingen uit de consultatierondes meegenomen heeft, maar wat is 'meegenomen'? Hij heeft er niets mee gedaan. In onze buurt is er echt geen draagvlak voor Bruulparking 2.0."

Minstens even ingrijpend en duur

"Het nieuwe project, Bruulparking 2.0, kondigt zich aan als minstens even omvangrijk en ingrijpend dan het eerste bouwproject, Bruulparking 1.0. Minstens zo duur. € 25 miljoen is de eerste raming van de stad voor het nieuwe project.  De duurste parkeerplaatsen van Europa, betaald door de Leuvenaar. Het stadsbestuur smijt andermaal met zuur verdiend belastinggeld. Bruulparking 1.0 werd initieel geraamd op € 18 miljoen, maar onder meer door de problematische waterhuishouding aan het Bruulpark, gelegen op het laagste punt van de Benedenstad, liep de raming al gauw op tot € 30 miljoen. De nieuwe parking 2.0 zal minstens even diep gegraven worden in dezelfde waterzieke grond. Ook voor dit project zal het kostenplaatje verder nog snel oplopen."

Verkeersleefbaarheid benedenmaats in de benedenstad

De Brouwersstraat en alle straten die vanuit de parking en naar de parking toe, verkeersleidend zijn, zullen zwaarder belast worden na de realisatie van dit project. "Momenteel telt de Brouwersstraat het meest aantal bussen per dag van heel de binnenstad. Meer dan 1000. Tel daarbovenop het gewone verkeer en daarbij, extra bijkomend, het parkeerverkeer voor de rotatieparking, en het totaal is hallucinant hoog. De leefbaarheid van de toeleidende straten naar de Bruulparking is nu al ondermaats. Met een parking in volle exploitatie zal de leefbaarheid zeker niet verbeteren. De omgeving van de parking moet op leefbaarheid inboeten ten voordele van de straten die verkeersarm worden. Dat is pure discriminatie."

Bruulpark kleiner en schraler

"Het Bruulpark zal niet alleen kleiner en schraler worden, maar ook zal de grond meer verhard zijn. Schraler omdat, opnieuw in tegenstelling tot wat het stadsbestuur ons wil doen geloven, bovenop het betonnen dak de ondergrondse parking in de 1m dikke laag gronddekking geen boom kan groeien. Schraler omdat bomen in de buurt van de bouwput het reële risico lopen de bouwfase niet te overleven. En als ze het overleven, zal het niet lang zijn wegens chronisch gebrek aan vocht omdat de watertafel gezakt zal zijn."

"Kleiner omdat bovenop een betonplaat geen park – versta natuur - kan ontwikkelen – omdat de Brouwersstraat zal verbreed worden en de houtkant hierdoor zal verdwijnen  – omdat de in- en uitrit van het mobipunt, van het postpunt, van het logistiekpunt etc. plaats inneemt. Er is zelfs sprake van een terras voor een café?  Het resultaat zal een kleiner en schraler park zijn, met meer verharding en minder groen."

Buurtbewoners vinden dat de noodzaak van de parking niet bewezen is en ze zou ook niet duurzaam zijn: "In de toekomstvisie over mobiliteit zei Groen in 2018, dat de parkingbouw het mobiliteitsbeleid betonneert voor de komende 30 tot 50jaar. In 2021 liggen de plannen voor om de parking 80 meter te verschuiven in dezelfde straat en nu zou het geen probleem zijn? Wat moeten we geloven?"

Luchtkwaliteit en watergevoeligheid

"Met 4000 wagens plus 1000 bussen per dag is de Brouwersstraat één van de drukste, zoniet dé drukste woonstraat in de Leuvense binnenstad. Tel daar nog het autoverkeer van en naar de nieuwe parking met 319 wagens bij. De leefbaarheid van de buurt en de woonkwaliteit gaat er nog verder op achteruit. Om de Brouwersstraat breder te maken ten behoeve van de bereikbaarheid van de parking, zal de waardevolle houtkant langsheen het Bruulpark verdwijnen. De buffer tussen de drukke straat en het park - die de uitlaatgassen, de slechte lucht en het geluid van het verkeer filtert - verdwijnt, ten nadele van de leefbaarheid en gezondheid van de parkbezoekers."

Het 40-jaar oude gebouw van Interleuven wordt afgebroken en vervangen door een nieuwbouw: "De problematische waterhuishouding aan het Bruulpark, het laagste punt van de benedenstad, maakte de bouw van Bruulparking 1.0 een risicovolle en zelfs gevaarlijke onderneming voor de vele woningen in de omgeving. Dat is niet anders voor Bruulparking 2.0, die zelfs nog dichter bij de Dijle zal liggen. Terecht vrezen de bewoners voor wateroverlast wegens de permanente wijziging van de watertafel na voltooien van de bouwwerken."

Lees meer over