104 uur sport voor Harpa

Corona in Leuven: stand van zaken 1 mei 2020
De Leuvense sportvereniging Harpa organiseert van 14 tot 20 december de online actie ‘104 uur sport voor Harpa’. De coaches van Harpa zullen op een week 104 uur bij elkaar sporten. Sympathisanten kunnen hen steunen door een bedrag te storten of zelf deel te nemen. Harpa wil met de actie geld inzamelen voor de organisatie en de aandacht vestigen op hart- en vaatziekten.

Harpa vzw is een sportvereniging uit Leuven die hartpatiënten wil stimuleren tot gezonde lichaamsbeweging. Met een team van kinesitherapeuten en bewegingstherapeuten biedt de organisatie trainingen, fiets- en wandeltochten aan voor mensen met hart- en vaatziektes. “Dagelijks overlijden 104 mensen in België als rechtstreeks gevolg van hart- en vaatziekten. Bij een deel ervan kan die vroegtijdige sterfte voorkomen worden door meer te sporten.” 

Tussen 14 en 20 december zullen de coaches van Harpa samen 104 uur bij elkaar sporten. Mensen kunnen ook zelf deelnemen door de coaches uit te dagen sneller dan hen 104 uur te halen. Roselien Buys, de drijvende kracht achter de actie en zelf coach bij Harpa, legt uit: “Het is de bedoeling dat elke deelnemer zich laat sponsoren voor een mooi bedrag. We hopen 2.000 euro sponsorgeld in te zamelen en liefst meer natuurlijk. Zo hopen we het gat te kunnen vullen dat ontstond door toedoen van corona. Het gat is groter dan het vermelde bedrag, maar we willen ook niet iedereen de druk opleggen om een minimumbedrag te halen om te mogen meedoen. Het is even goed een sensibilisatieactie als een fondsenwerving.”

Alles zal online worden bijgehouden om zo op het einde van de actie de winnaar te kennen. Het hele verloop van de actie zal te volgen zijn op de Facebookpagina van Harpa. Met de actie '104 uur sport voor Harpa' wil de organisatie de aandacht vestigen op hoe belangrijk sport is voor de gezondheid. De actie heeft ook een symbolische waarde, want 104 uur verwijst naar het aantal mensen dat dagelijks sterft in België aan de gevolgen van hart-en vaatziekten. Door de coronacrisis zijn andere ziektes wat onderbelicht, maar door deze online-actie vraagt Harpa hier meer aandacht voor. “We blijven benadrukken dat gezond sporten niet alleen goed is voor je hart, maar ook voor je hele lichaam en je immuunsysteem”, aldus Roselien Buys.

Lees meer over