Werken aan Nederokkerzeelsesteenweg om fietsveiligheid te verhogen

Nederokkerzeelsesteenweg
Op maandag 14 maart starten de werken op de Nederokkerzeelsesteenweg en in de omliggende straten Kasteelstraat en Lelieboomgaardenstraat.

In Kortenberg komt onder meer een gescheiden fietspad (en verlichting) tussen de Kasteelstraat en de grens met Nederokkerzeel om de fietsveiligheid te verhogen. Ook de staat van het wegdek was niet meer optimaal, waardoor werken noodzakelijk zijn. De werken gebeuren in opdracht van het gemeentebestuur van Kortenberg. Op het deel van de Nederokkerzeelsesteenweg tussen de Oude Baan en de Kasteelstraat worden voetpaden langs beide zijden aangelegd en fietssuggestiestroken voorzien. 

Er wordt een nieuwe gescheiden riolering aangelegd op de Nederokkerzeelsesteenweg en in de Kasteelstraat. Na de aanleg van de gescheiden riolering loopt het zuivere regenwater rechtstreeks naar de Weesbeek, het afvalwater belandt in de Aquafin-collector. Vanaf 14 maart start de aannemer met de riolerings- en wegeniswerken. Deze werken zullen in vijf verschillende fases verlopen. De timing van de werken is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden en/of technische problemen. Het gemeentebestuur zal ruim communiceren over elk van de fases en de voortgang van de werken.

Fase 1 (van maandag 14 maart tot en met vrijdag 15 april):

Waar?

Kasteelstraat vanaf de Weesbeek (ter hoogte van voetbalterrein) tot kruispunt met Nederokkerzeelsesteenweg

Wat?

Aanleg gescheiden riolering en nieuw wegdek en herstelling van fiets- en voetpad in oorspronkelijke staat.

Hinder

De doorgang naar Nederokkerzeel (Kampenhout) via de Kasteelstraat zal onderbroken zijn. Er is een omleiding voorzien via de N2 (Leuvensesteenweg), Zavelstraat, Peperstraat en Nederokkerzeelsesteenweg.

Lijnbus 652 zal een omleiding volgen. Haltes Kwerps Kerk, Kasteelstraat en Erps Kerk worden niet bediend. 
Er zijn vier vervanghaltes met Kwerps Kerk, Gemeenteschool, Maalderij en Erps Kerk. 

Fase 2 (van dinsdag 5 april tot en met vrijdag 6 mei):

Waar?

Kruispunt Nederokkerzeelsesteenweg met Kasteelstraat

Wat?

Heraanleg van het kruispunt

Hinder

De doorgang naar Kampenhout is onderbroken. De omleiding om Kampenhout vanuit Erps-Kwerps te bereiken loopt via Steenokkerzeel en de Haachtsesteenweg.

Lijnbus 271 zal vanaf fase 2 een omleiding volgen. 

Lijnbus 271 richting Brussel 

Omleiding Lijnbus 271 richting Brussel
 

Lijnbus 271 richting Kampenhout

Omleiding Lijnbus 271 richting Kampenhout

Fase 3 (van vrijdag 6 mei tot en met donderdag 7 juli):

Waar?

Nederokkerzeelsesteenweg tussen kruispunt Kasteelstraat en kruispunt met de Oude Baan

Wat?

Aanleg gescheiden riolering en nieuw wegdek en de aanleg van voetpaden en fietssuggestiestroken.

Belangrijk

De doorgang naar Kampenhout via de Nederokkerzeelsesteenweg is terug beschikbaar via de Kasteelstraat. 

Fase 4 (van donderdag 11 augustus tot en met vrijdag 30 september):

Waar?

Nederokkerzeelsesteenweg van kruispunt met de Kasteelstraat tot de grens met Nederokkerzeel

Wat?

Aanleg van vrij liggende fietspaden langs beide zijden, gescheiden van de rijweg door een groenstrook en aanleg van een nieuw wegdek en een buffergracht voor opvang, infiltratie en afvoer van regenwater.

Hinder

De doorgang naar Kampenhout via de Nederokkerzeelsesteenweg is onderbroken. In fase 4 is dezelfde omleiding als in fase 2 van toepassing (via Steenokkerzeel en Haachtsesteenweg).

Fase 5 (van maandag 3 oktober tot en met dinsdag 15 november):

Waar?

Lelieboomgaardenstraat

Wat?

Aanleg van een nieuw wegdek en inrichting van een fietsstraat in de Lelieboomgaardenstraat.

Belangrijk

De tractorsluis in de Bogaertweg wordt tijdelijk weggenomen.

Grote hinder

Deze werken zullen ongetwijfeld grote hinder met zich meebrengen, zeker wanneer de doorgang naar Kampenhout via de Nederokkerzeelsesteenweg (fase 2 en fase 4) onderbroken is. De Kwerpsebaan is steeds bereikbaar, behalve tijdens de uren van de schoolstraat (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 9 u. en van 15.15 tot 16 u. - woensdag van 8.15 tot 9 u. en van 11.30 tot 12.15 u.).

Lees meer over