VIDEO: Gelede bussen rijden door afgesloten schoolstraat wanneer leerlingen aankomen

15 mei 2024 | 12u18 | Gepost door redactie
https://www.youtube.com/watch?v=XMGvT_NEJtg

In de Engerstraat in Erps-Kwerps Vrije Basisschool Mater Dei rijden er sinds deze week gelede bussen van De Lijn door schoolstraten. Dit onder meer net op het moment dat de kinderen er aankomen.

De schoolstraat is dagelijks gesloten met een hek tussen 8.45 en 9.05 uur. De bus reed er deze woensdagochtend door om 8.54 uur. "Volgens de wet Art. 22undecies. Verkeer in schoolstraten, bepaalt deze dat in de schoolstraten de openbare weg voorbehouden is voor voetgangers en fietsers. Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in die straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, hebben toegang tot de schoolstraat", zegt de bezorgde ouder Tom Jespers.

De dienst mobiliteit van Kortenberg heeft naar eigen zeggen geen andere opties. "Onze dienst heeft samen met De Lijn de omleiding bekeken en alle mogelijke alternatieven. De Kwerpsebaan kon bijvoorbeeld niet genomen worden omwille van het kruispunt met de Engerstraat. In de Kammestraat rijden ze ook in enkelrichting, maar voor tweerichtingsverkeer van bussen is deze straat niet geschikt. De enige mogelijke optie is de Engerstraat in één richting, ook al is dit niet het ideale scenario. De school is tijdig in kennis gesteld zodat ook alle ouders hiervan op de hoogte konden gebracht worden van deze tijdelijke situatie. Bovendien wensen we hierbij nogmaals te sensibiliseren dat een schoolstraat een autoluwe straat is, geen autoloze. Deze straat dient inderdaad om de toestroom van kinderen op korte tijdspanne aan de schoolpoort veilig te laten verlopen, maar is geen vrijgeleide voor alle trage weggebruikers om zich in het midden van de straat te begeven", klonk het.

Een bezorgde ouder voorziet opties. "Bussen zijn geen prioritaire voertuigen en vergunningen worden in onze gemeente verleend op basis van nummerplaten. Die bussen hebben kortom geen vergunning om door te rijden en moeten gestopt worden door de bevoegde aan het hek. Indien de Kammestraat en de Kwerpsebaan geen optie zijn, dan lijkt me de enige optie dat ze de Zavelstraat en de Leuvensesteenweg nemen. Bijkomend ben ik er zeker van dat de bocht van de Engerstraat met de Kwerpsebaan een heel stuk breder is dan die van de Dekenijstraat met de Engerstraat en de Zavelstraat en dat de optie Oudebaan en de Kwerpsebaan wel mogelijk is voor bussen", aldus nog Jespers.

Lees meer over