Professor Erika Vlieghe als eerste ereburger van Kortenberg gehuldigd

Vlnr Erika Vlieghe, kinderschepen Diaz, kinderburgemeester Lauwers, schepen Moons, burgemeester Thienpont , schepen Goeminne
Prof. Dr. Erika Vlieghe werd op vrijdag 27 januari gehuldigd als ereburger van Kortenberg door het college van burgemeester en schepenen. Infectiologe Vlieghe werd bekend sinds de coronapandemie.

Als inwoner van Kortenberg was en is ze van dichtbij betrokken bij de gemeente. Ze woont er en zit bij de harmonie. Bovendien lopen haar kinderen er school en trekken ze er naar de jeugdbeweging. De titel van ereburger werd uitgereikt in het ontmoetingscentrum Berkenhof in Kortenberg. 

Sinds de gemeenteraad van september 2022 is er een reglement in voege voor het toekennen van het
Kortenbergs ereburgerschap. De titel van ereburger heeft een ceremoniële waarde, waaruit de
erkentelijkheid van de gemeente en haar bevolking blijkt ten aanzien van de verdienste(n) van de
ereburger. De ereburger draagt de titel voor het leven.

Lees meer over