Politiezone Herent-Kortenberg zet in op de aanpak van intrafamiliaal geweld met sensibiliseringscampagne

politie
Gemiddeld ontvangt de politiezone Herent-Kortenberg om de drie dagen een melding over huiselijke moeilijkheden. Dat cijfer moet naar beneden.

De medewerkers van de politiezone worden het meest getroffen door slachtoffers die voor lange tijd gebukt gaan onder geweld binnen de muren van de gezinswoning, maar pas bij de politie terechtkomen wanneer ze zwaargewond geraken. Met de lancering van de campagne “Goed dat je belt. We gaan je helpen” wil de politiezone vooral die slachtoffers bereiken die nog verborgen blijven, die geïsoleerd leven en om een of andere reden geen hulp durven zoeken of aangifte durven doen bij de politie. De politiezone wil ook getuigen oproepen om niet weg te kijken, maar mogelijke signalen van huiselijk geweld te melden. 

Opzet van de campagne

De politiezone lanceert advertenties op sociale media gericht naar inwoners van Herent en Kortenberg. Een klik op de advertentie leidt naar de campagnewebsite www.huiselijkgeweldpolitieherko.be. Daar vinden zowel slachtoffers als getuigen meer informatie en kunnen ze een contactformulier invullen wanneer ze met politie willen praten. Twijfelt men over een contact met politie, dan worden enkele alternatieve opties toegelicht, waaronder de gratis hulplijn 1712.

Waarom als slachtoffer aangifte doen bij politie?

Voor veel slachtoffers blijkt het moeilijk te zijn om de stap naar politie te zetten. Uit de veiligheidsmonitor van de federale politie van 2021 blijkt dat gemiddeld 73% van de slachtoffers van intrafamiliaal geweld geen aangifte doet. Soms uit schuld en schaamte over wat er gebeurd is. Soms ook uit angst dat de relatie zal veranderen of voor de gevolgen voor het gezin. Slachtoffers blijven vaak na elk incident hopen dat het geweld zal stoppen en dat een aangifte bij politie niet nodig zal zijn. “Met deze campagne willen we slachtoffers duidelijk maken dat geweld niet vanzelf stopt. Durf dus hulp zoeken, zeker wanneer je je niet meer veilig voelt in je eigen huis. Een aangifte betekent niet noodzakelijk het einde van de relatie, wel van het geweld”, aldus Koen Smaege hoofd van de dienst Jeugd en Gezin bij de politiezone Herent-Kortenberg. “Door aangifte te doen, kan een escalatie van de situatie vermeden worden. De verdachte wordt gewezen op de gevolgen van zijn/haar daden en gedwongen om verantwoordelijkheid op te nemen. Ook als de verdachte bijkomende problemen heeft (bv. een alcoholmisbruik), maar zich niet wil laten helpen, kan politie en justitie een passende hulpmaatregel opleggen.”

Wat gebeurt er na de aangifte?

Na de aangifte staat de veiligheid van het slachtoffer en het gezin centraal. Zo kan het parket een tijdelijk huisverbod opleggen. Dat betekent dat de persoon die het geweld pleegde tijdelijk niet meer in de gezinswoning mag verblijven. Dat geeft voor iedereen ademruimte. Het parket, de familierechtbank en politie blijven daarna de situatie opvolgen en houden zoveel als mogelijk rekening met de noden van het gezin. 

Campagne spreekt ook getuigen aan

Tot slot, wil de politiezone iedereen aansporen om mogelijke tekens van huiselijk geweld te melden. “We verschuilen ons vaak achter uitspraken als “Het zijn mijn zaken niet”, “Ik wil me er niet mee bemoeien”. Toch is het belangrijk om niet weg te kijken. We zijn het aan elkaar verplicht om te reageren wanneer er iets gebeurt dat niet oké is”, aldus Koen Smaege van de politiezone Herent-Kortenberg.

Slachtoffers en getuigen vinden meer informatie op www.huiselijkgeweldpolitieherko.be of kunnen met de politiezone contact opnemen via telefoon 016 85 34 00 of e-mail pz.herko.jeugdengezin@police.belgium.eu.

 

Lees meer over