Nieuwe testfase in gewijzigde circulatie van dorpskern Meerbeek

Meerbeek
Sinds maandag 5 september is er een proefperiode gestart met een gewijzigde circulatie voor automobilisten in de dorpskern van Meerbeek. Op deze manier wenst het gemeentebestuur de verkeersdruk te verminderen in de schoolomgeving en de dorpskern.

Omdat er echter al voldoende meetgegevens en verkeersdata beschikbaar zijn, zal de eerste testfase tot en met woensdag 5 oktober duren, en niet tot en met zondag 30 oktober zoals eerder werd gecommuniceerd. De inwoners van Meerbeek worden per brief geïnformeerd over deze gewijzigde testcirculatie en de nieuwe scenario's die worden uitgetest. 

Tweede en derde testfase

Vanaf donderdag 6 oktober tot en met zondag 6 november zal een tweede scenario getest worden. Vanaf maandag 7 november tot en met woensdag 7 december zal er ook nog een derde scenario worden getest. Na iedere proefperiode volgt een evaluatie. De recent ingeplande werken door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) langsheen de Leuvensesteenweg (N2) kunnen invloed hebben op de tellingen. Hier zal uiteraard rekening mee gehouden worden. Opgelet: voor fietsers verandert er nog steeds niets aan de circulatie. Fietsers mogen gedurende elk scenario in elke straat nog steeds langs beide richtingen fietsen.   

Testfase 2 (donderdag 6 oktober tot en met zondag 6 november)

Vanaf donderdag 6 oktober start de tweede testfase. Hieronder wordt weergegeven wat mogelijke pro's en contra's zijn aan de tweede testfase. Tijdens deze proefperiode zal er een bijkomend parkeerverbod in de Dorpsstraat en de Sint-Antoniusstraat ingesteld worden voor het indraaien van de vrachtwagens.

Richting Sint-Antoniusstraat

Pro: 

 • Eenrichtingsverkeer om veiligheid te verhogen en conflicten (onder andere: stoeprijden) tegen te gaan.
 • De drukte van de Dorpsstraat spreiden.
 • Perceptie omrijden minder groot.
 • Na dorpskernvernieuwing zal je eerst het 'kortparkeren' (buurtwinkel) en dan pas het 'langparkeren' (site Vannetelbosch) tegenkomen.

Contra: 

 • Leveringen buurtwinkel dienen begeleid te gebeuren.
 • Enkel nog uitkomend verkeer aan kruispunt met Wijnegemhofstraat (conflict voorrang van rechts). 

Richting Alfons Dewitstraat

Pro: 

 • Eenrichtingsverkeer voor de veiligheid omwille van de breedte van de straat.
 • Inwoners (van de Alfons Dewitstraat) moeten in deze richting het minste omrijden

Constant Cludtsstraat

Pro: 

 • Eenrichtingsverkeer voor de veiligheid omwille van het ontbreken van voetpaden en de breedte van de straat. 
 • Deze richting kan niet gewijzigd worden. Anders ontstaat er een conflict op het kruispunt Alfons Dewitstraat-Constant Cludtsstraat tijdens de schoolstraat (= wagens moeten dan keren en terugdraaien in de Alfons Dewitstraat). 

Contra: 

 • Kruispunt Constant Cludtsstraat-Dorpsstraat is infrastructureel niet goed uitgerust. Tijdens de proefperiode zullen er twee spiegels worden geplaatst om de zichtbaarheid van het uitrijdende verkeer te verhogen. Na de proefperiode zal dit kruispunt infrastructureel (her)bekeken worden. 

Tweede testfase circulatieplan dorpskern Meerbeek

Lees meer over