N-VA Kortenberg pleit voor bouwpauze van twee jaar

Nieuwe lokalen voor jeugdhuis en Chiro in Kessel-lo

De N-VA fractie van Kortenberg stelde in de gemeenteraad van voorbije maandag een motie voor tot tijdelijke bouwpauze. Hierdoor kan de gemeente de tijd nemen om een visie te bepalen rond open ruimte en kunnen tijdens 24 maanden grotere bouwprojecten niet vergund worden.

“De voorbije jaren heeft Kortenberg een groei gekend van kleinere en grotere bouwprojecten. Dit leidt tot een verdichting en “verappartementisering” in onze dorpskernen met meer en meer druk op de open ruimte, zeker in onze deelgemeenten. De perceptie bij vele inwoners is dat dit proces nog versnelt”, stelt N-VA fractievoorzitter Hans Vanhoof. “Tegelijkertijd botst dit op een aantal beperkingen waarop Kortenberg niet onmiddellijk een antwoord heeft. Denken we hierbij aan impact op mobiliteit, dienstverlening, maar zeker ook op vlak van onderwijs en infrastructuur voor sport en verenigingen waar er nu al een achterstand is”, vervolgt raadslid Wim Vangoidsenhoven.

N-VA Kortenberg is van mening dat grote bouwprojecten een bijkomende druk brengen, onder andere vanuit de Brusselse rand, op het groene en landelijke karakter van Kortenberg en dragen zo bij tot een verdere verstedelijking van Kortenberg en deelgemeenten. Deze projecten worden bovendien meestal niet ontwikkeld met het oog op het verzekeren van de betaalbaarheid van het wonen, getuige hiervan de hogere prijsklasse van wooneenheden in recente projecten.

Het voorgestelde ontwerp van motie, een oproep tot tijdelijke bouwpauze van 24 maanden, geeft het gemeentebestuur ademruimte om in dialoog te gaan met inwoners en werk te maken van een instrumentarium en een visie naar open ruimte voor de volgende generaties, zonder steeds de hete adem van bijvoorbeeld bouwpromotoren in de nek te voelen. “Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om toekomstige projecten rond betaalbaar wonen zoals Kortenberg West, Ter Gessel II of initiatieven rond 'tiny houses' zoals door ons vroeger voorgesteld prioritair te behandelen”, vult raadslid Melody Debaetselier aan. De Kortenbergse gemeenteraad ging akkoord om de motie op korte termijn ter bespreking voor te leggen in een raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

Lees meer over