Burgemeester Kortenberg wil sluipverkeer samen met omringende gemeentes aanpakken

Eindelijk nieuwe geluidsschermen langs E314 in Wilsele
Heel wat landelijke gemeenten tussen Brussel en Leuven, zoals Kortenberg, kampen in toenemende mate met sluipverkeer. Daardoor slibben de straten in deze gemeenten dicht. Dat is jammer genoeg niet het enige probleem.

“Bestuurders die de file op de autosnelweg willen vermijden, zijn soms gehaast en nemen het niet altijd zo nauw met de snelheidsregels", zegt burgemeester Alexandra Thienpont (Team Burgemeester). “We stellen vast dat fietsers en voetgangers zich in dat drukke verkeer soms moeilijk kunnen handhaven. We zetten als bestuur dan ook in op fietsstraten, trage wegen die zorgen voor veilige en autovrije verbindingen én op het inrichten van schoolstraten. We kiezen in Kortenberg ook voor slimme oplossingen, die de veiligheid van de zwakke weggebruiker verbeteren en het sluipverkeer niet naar andere gemeenten verschuiven.“

Kortenberg was pionier in het aanpakken van sluipverkeer binnen eigen grenzen. Zo werd de Minneveldstraat, waar plaatselijk verkeer geldt, tijdens de ochtendspits ontoegankelijk voor sluipverkeer. Enkel mensen met een 'vergunning' kunnen door deze straat rijden. Overtreders, geregistreerd door ANPR-camera’s, krijgen in dat geval een GAS-boete van 58 euro. In de schoolomgeving van Everberg brengen dynamische verkeersborden net voor en na schooltijd een rustigere schoolomgevng met zich mee, zodat kinderen veilig over straat kunnen fietsen. In de schoolomgeving van de Klimop Erps-Kwerps opent een slagboom de schoolstraat net voor-en na schooltijd.

“De collega-burgemeesters van onze buurgemeenten proberen om het sluipverkeer in hun gemeente te weren. Daar heb ik begrip voor. Maar elke ingreep heeft onmiddellijk een effect op de verkeersstroom in andere straten en buurgemeenten,” verduidelijkt de Kortenbergse burgemeester. “Daarom organiseer ik een overleg met de burgemeesters van Herent, Tervuren, Zaventem, Steenokkerzeel, Bertem, Leuven, Rotselaar en Kampenhout."

Ook Tom Dehaene (CD&V), provinciaal gedeputeerde voor Mobiliteit werd gevraagd door Thienpont om de problematiek samen te bespreken. Zo kunnen de mobiliteitsplannen over de gemeenten en vervoerregio’s heen op elkaar afgestemd worden.

“Ik wil graag alle initiatieven die het sluipverkeer ontmoedigen oplijsten. Zo kunnen we inspiratie putten uit succesvolle (proef)opstellingen. Daarnaast wil ik samen met de collega’s een engagementsverklaring opstellen om elkaar op de hoogte te houden én te consulteren bij mobiliteitsingrepen die ook impact hebben op het verkeer in buurgemeenten", gaat Thienpont verder. “Tenslotte wil ik een gezamenlijk, bovenlokaal initiatief opzetten om het sluipverkeer in onze gemeente gemeenschappelijk aan te pakken. Met voldoende ondersteuning, coördinatie en expertise, bijvoorbeeld op provinciaal niveau, moet het lukken om een goed plan te maken.”

Alexandra
Burgemeester Alexandra Thienpont (Team Burgemeester)

Lees meer over