Bewoners Armendaal bezorgd om nieuw fietstracé

14 oktober 2021 | 09u43 | Gepost door annpeeters
fietssnelweg
Er komt een nieuwe fietssnelweg, die Leuven verbindt met Brussel. In een eerste fase wordt hij aangelegd tussen Bertem en Sterrebeek. 

De Werkvennootschap, een projectvennootschap die door de Vlaamse Overheid is opgericht om grote infrastructuurprojecten te verwezenlijken, zal het nieuwe fietstracé tussen het op- en afrittencomplex in Bertem en het op- en afrittencomplex in Sterrebeek aanleggen. Dit zal parallel lopen met de E40 en sluit aan op de bestaande F203, die Sterrebeek met Brussel zal verbinden. 

De reeds bestaande fietssnelweg F3 is voor fietsers een veelgebruikte route om naar Brussel te rijden. Deze loopt via het station van Leuven, Herent, Kortenberg en Zaventem. Maar er zou nood zijn aan een route ten zuiden van Leuven. 

De nieuwe fietsroute zal in eerste instantie Bertem verbinden met Sterrebeek en wordt later doorgetrokken tot Heverlee. Het tracé van zo'n zeven kilometer loopt langs de noordkant van de E40. Bewoners van wijk Armendaal stellen zich vragen bij dit tracé. Van op de Voskapelstraat net over de brug over de E40 wordt heel Armendaal doorkruist, om dan langs Everberg richting Bertem te gaan. Armendaal is een inbraakgevoelige wijk en dat er nu nog een een toegangsweg langs heel de achterkant van de wijk zal worden gemaakt, vinden ze niet kunnen. Inwoners vragen zich af waarom er niet gekozen is voor de zuidkant van de E40.

Gemeente heeft weinig inspraak

Een ongeruste buurtbewoner stelde zijn vraag aan het gemeentebestuur van Kortenberg en werd uitgenodigd op de vergadering van de Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Daar vernam de man dat de gemeente weinig inspraak heeft in het project. Een aantal mogelijke tracés zijn bestudeerd, waaronder een tracé langs de zuidkant van de E40 en dus langs Huntsmanbos in plaats van langs Armendaal. De gemeente was ook voorstander van dat tracé, maar zou daar tegen de muur van Agentschap Natuur en Bos aangelopen zijn, omwille van het beukenbos. Over de andere bestudeerde tracés was geen informatie beschikbaar. 

Veel vragen

Om het tracé aan de noordkant van de E40 aan te leggen zou er eventueel onteigend worden, maar waar en hoeveel is nog onduidelijk. Landmeters komen weldra ter plaatse om op te meten. Daarna kan er een haalbaarheidsstudie opgestart worden. 

Een van de denkpistes is het uitgraven van een stuk van de geluidswal. Of dit gevolgen zal hebben voor de omwonenden is ook nog niet geweten. Ook dat moet nog onderzocht worden. 

Er is ook bezorgdheid over de aansluiting van de F203 op de Voskapel en het feit dat men hierdoor uitkomt op de drukke Mechelsesteenweg. De gemeente Zaventem zou wel het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Tramlaan aan het herbekijken zijn. Ook zou de gemeente Zaventem een studie doen over het sluipverkeer in de Voskapelstraat. 

Kortom, buurtbewoners blijven met een hoop onopgeloste vragen achter en wachten met een bang hart de haalbaarheidsstudie af. Ook het gemeentebestuur, dat haar inwoners zoveel mogelijk probeert te informeren, zit nog met vragen, waarop ze voorlopig geen antwoord kunnen geven. 

De werken zouden in 2023 starten en worden op 15 miljoen euro geraamd.

Wijkcomité Armendaal blijft het dossier verder opvolgen.

Lees meer over