Nieuw reglement begraafplaatsen: naaste familie krijgt 10 minuten tijd om afscheid te nemen aan het graf

kerkhof

In Keerbergen is er heel wat te doen over het nieuw reglement op de begraafplaats dat maandag goedgekeurd werd op de gemeenteraad.

"Afgelopen maandag keurde de gemeenteraad het nieuwe reglement op de begraafplaats goed. Met dit reglement werden tal van zaken die in het verleden voor onduidelijkheden zorgden duidelijker gemaakt en werd er onder andere ook voorzien in de mogelijkheid voor het inrichten van een sterretjesweide", zegt burgemeester Erik Moens. "Het nieuwe reglement kwam er in overleg met de gemeentelijke arbeiders. Zij kunnen op die manier hun werk vlot en veilig uitvoeren." 

Het goedgekeurde artikel luidt als volgt: 'Het afscheid van de overledene vindt plaats in de ceremoniële ruimte. Vervolgens kan er voor maximaal 10 minuten bijkomend afscheid worden genomen aan het graf. Familieleden mogen niet aanwezig zijn, wanneer het lichaam wordt ondergebracht in het graf, met uitsluiting van echtgeno(o)t(e) , levenspartner en naaste familieleden.'  

Onduidelijkheid

Het nieuwe reglement zorgt bij velen voor onduidelijkheid en ongeloof. Het afscheid zal voortaan niet meer gebeuren aan het graf, maar in de hiervoor voorziene ceremoniële ruimte. Iedereen kan bijvoorbeeld wel nog een bloemetje op de kist leggen en een laatste groet brengen. Bij het onderbrengen van het lichaam mag de naaste familie10 minuten aanwezig zijn om nog een allerlaatste groet te brengen. Het zijn vooral die 10 minuten die inwoners tegen de borst stoten, maar het gemeentebestuur maakt zich sterk dat elke uitvaart respectvol zal verlopen. 

 

Lees meer over