N-VA boos op beperking van spreekrecht in Keerbergen

gemeenteraad keerbergen
Op de gemeenteraadzitting van 27 september 2021 keurden de raadsfracties van Open-VLD en CD&V een nieuw huishoudelijk reglement goed. Volgens oppositiepartij N-VA leiden deze wijzigingen tot een verregaande beperking op het spreek- en controlerecht van de oppositie. Volgens burgemeester Erik Moons (Open VLD) zorgen ze voor een efficiënter verloop van de vergadering.

Beperking van het spreek- en controlerecht volgens N-VA

Het Huishoudelijk Reglement bepaalt dat bij mondelinge vragen van gemeenteraadsleden geen debat meer kan volgen in de gemeenteraad. “Vanaf nu worden onze tussenkomsten strikt getimed en andere raadsleden kunnen over een onderwerp dat ter sprake wordt gebracht geen extra vragen meer stellen. Daarmee wordt de gemeenteraad in feite gedegradeerd tot een loutere stemmachine, terwijl het net het middelpunt van de lokale democratie zou moeten en kunnen zijn waar meningen en visies van alle raadsleden uitgewisseld kunnen worden." zegt Maarten Gabriels, N-VA gemeenteraadslid.

De oppositiepartij is daarnaast vooral boos dat dat de meerderheid vanaf nu zal bepalen welke vragen van gemeenteraadsleden ontvankelijk zijn en welke niet. Daarvoor voert oranje-blauw een reeks criteria in. Zo zullen vanaf nu vragen die minder dan drie maanden ervoor reeds gesteld werden, niet langer ontvankelijk zijn.

“Opvolgvragen over gemeentelijke dossiers die blijven aanslepen kunnen we dus niet langer stellen. Nog verregaander is echter dat vragen van raadsleden over dossiers waar het schepencollege nog een beslissing over moet nemen verboden worden. Op die manier wordt het ons als raadsleden onmogelijk gemaakt onze controlerende rol ten aanzien van de meerderheid uit te oefenen, want met die regel kan men zowat elke vraag over een lopend dossier blokkeren. De uitvoerende macht gaat vanaf nu dus de wetgevende macht controleren, totaal absurd en de omgekeerde wereld”, voegt Maarten Gabriels nog toe.

“Ergens kunnen we dit huishoudelijk reglement wel nog als een mooi compliment zien voor ons oppositiewerk van de afgelopen jaren”, concludeert Gabriels. “Het moge immers duidelijk zijn dat de meerderheid netelige vragen en dossiers van de oppositie wil ontlopen”.

N-VA Keerbergen liet weten tegen dit huishoudelijk reglement klacht te zullen indienen bij de toezichthoudende overheid, en daarna eventueel verdere stappen te zullen ondernemen.

Efficiënter verloop van vergadering volgens meerderheid

"De bedoeling van de aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad is net om de vergaderingen efficiënter te laten verlopen", aldus burgemeester Erik Moons (Open VLD). "Het is zeker niet de bedoeling om de democratische rechten van de oppositie te beperken. Op de digitale gemeenteraden is gebleken dat er zeer lange vragen werden gesteld die dan ook nog door verschillende personen over hetzelfde onderwerp werden aangebracht. Wij hebben ons gebaseerd op het reglement van de provincieraad en we hebben hun artikels wat betreft de mondelinge en schriftelijke vragen overgenomen. Wij menen dat deze aanpassingen de vergaderingen ook voor het publiek minder langdradig zullen maken."

Lees meer over