Gemeente koopt woning om verkeersveiligheid te verhogen

Haachtsebaan

De gemeente Keerbergen zal overgaan tot de aankoop van een woning aan de Haachtsebaan. Deze aankoop past in de ambitie van het gemeentebestuur naar een verbetering van de verkeersveiligheid in de gemeente met specifieke aandacht voor de fietsers.

Na intensief overleg van de gemeente met MOW, de Provincie en De Lijn werd reeds op 14 oktober 2022 door de gemeente een subsidiedossier ingediend bij het Kopenhagenfonds (ABB) voor geraamde investeringen van ruim 2,3 miljoen euro, corresponderend met een subsidie van 1 miljoen euro. Uiteindelijk werd dit maar voor een klein gedeelte toegestaan op 20 december 2022, zijnde het ‘vast trekkingsrecht’ wat neerkomt op € 293.114.

In samenwerking met het studiebureau werden een 10-tal voorstellen van fietspaden-verbetering begroot en geëvalueerd, waarna finaal gekozen werd voor: 

  • De Haachtsebaan tussen de gemeentegrens met Haacht en de Dijlestraat,
  • De Oude Putsebaan tussen de Tremelobaan en de Achiel Cleynhenslaan
  • En het kruispunt Oude Putsebaan/Nindsebaan

In de afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen het gemeentebestuur en het studiebureau om deze diverse plannen verder uit te werken. Toen het gemeentebestuur te weten kwam dat deze woning te koop werd aangeboden, is er  dan ook onmiddellijk de nodige actie ondernomen. Er werd zowel contact opgenomen met de eigenaars en met het studiebureau dat de diverse mogelijkheden van dit perceel heeft onderzocht. Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot een akkoord met de eigenaars van het pand. Na de instemming door de gemeenteraad kan de gemeente verder aan de slag met de technische uitwerking van dit dossier.

 

Lees meer over