Deputatie Vlaams-Brabant vernietigt vergunning SemCom integraal

10 januari 2022 | 17u27 | Gepost door annpeeters
semcom
De Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant de vergunning die het Open-VLD/CD& V-bestuur van Keerbergen afleverde voor de herontwikkeling van de SemCom-site langsheen de Vlieghavenlaan.

Begin vorig jaar deed de huidige eigenaar van het voormalige feestzalen-/seminariecomplex een aanvraag bij het gemeentebestuur van Keerbergen om de site om te vormen tot een groot kantorencomplex van elf units en een groot restaurant/feestzaal. Gezien de omvang van het voorgestelde project en de vrees voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de buurt, dienden maar liefst 232 buurtbewoners een bezwaarschrift in bij de gemeente, en de GECORO (Gem. Commissie Ruimtelijke Ordening) gaf een negatief advies over de ganse lijn.

Ondanks de enorme druk van zowel buurtbewoners als het nabijgelegen Koninklijk Atheneum, besloot de oranjeblauwe meerderheid om het project toch gedeeltelijk te vergunnen. Het Keerbergse schepencollege gaf uiteindelijk een vergunning af voor het realiseren van 3 grote kantoorunits en een groot restaurant/feestzaal. Maar ook die gedeeltelijke vergunning bleef uiterst problematisch. Een grondig uitgevoerde mobiliteitsstudie sprak nog steeds van een toename van +/- 400 verkeersbewegingen per dag, en dit in een residentiele woonwijk, maar temeer op enkele 100-den meters van een grote scholencampus.

"Zowel qua leefbaarheid als verkeersveiligheid was dit absoluut not done. Met onze steun ging de buurt dan ook in beroep bij de provincie tegen deze vergunning", stelt Maarten Gabriels, Gemeenteraadslid.

De Deputatie van Vlaams-Brabant volgde uiteindelijk de talrijke bezwaren en vernietigde de afgeleverde vergunning over de ganse lijn. In de beslissing werd ook opgenomen dat een toekomstige ontwikkeling enkel in overeenstemming kan zijn met de voorschriften .

"Als N-VA zijn we opgelucht dat een grootschalige herontwikkeling hiermee voorlopig afgewend is, en de provincie ons standpunt gevolgd is. Voor onze partij is een herontwikkeling van de vervallen site broodnodig, maar dienen verkeersveiligheid en leefbaarheid centraal te staan, wat bij de afgekeurde plannen niet het geval was. We zijn en blijven resoluut voorstander van een kleinschalig project of herontwikkeling met zuivere woonfunctie in harmonie met de omgeving", besluit Gabriels nog.

Lees meer over