Centrum Keerbergen wordt heraangelegd

25 november 2021 | 08u54 | Gepost door annpeeters
gemeentehuis keerbergen
In zitting van maandag 22 november 2021 keurde de gemeenteraad het aanbestedingsdossier voor de heraanleg van het dorpscentrum van Keerbergen goed. 

Allereerst zijn er de ingrijpende werken aan de riolering en watervoorziening. Belangrijke werken die je niet bovengronds zal zien, maar die wel onontbeerlijk zijn. We spreken dan over de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en het plaatsen van infiltratiebuizen voor het regenwater. Daarnaast dienen ook de nutsmaatschappijen de nodige vernieuwingen en verplaatsingen van de leidingen uit te voeren.

Krachtlijnen van het ontwerp

Bij het ontwerpen van de herinrichting van het centrum is er gefocust op meer ruimte voor groen, bredere voetpaden, maximaal aantal parkeerplaatsen, optimale bereikbaarheid gemeenteplein, meer ruimte voor horecaterrassen, … Kortom een centrum waar het aangenaam winkelen en vertoeven is. Concreet:

- Meer groen door het aanplanten van een 65-tal nieuwe bomen, groenvakken en het maximaal behouden van de waardevolle bestaande bomen.

- Éénrichtingsverkeer in de Haachtsebaan – Mechelsebaan: Komende van het rondpunt aan de Lindenstraat, in de richting van het Gemeenteplein. Ook de Haachtsebaan (aan GC Den Bussel ) zal eenrichtingsverkeer zijn: komende van de Stationsstraat, richting het rondpunt met de Oudstrijderslaan.

- Verplaatsen bushalte: Het nieuwe vervoersplan van De Lijn heeft als gevolg dat er meer bussen door Keerbergen zullen rijden. We hebben dan ook gekozen om de bushalte te verplaatsen naar de Oudstrijderslaan, ter hoogte van de kerk om de circulatie van de bussen op een veiligere en optimalere manier te kunnen voorzien.

Gemeenteplein

Naast de “Dorpsstraat”, krijgt ook een gedeelte van het gemeenteplein (de zijde langs de Haachtsebaan) een ingrijpende facelift. Er wordt een groene buffer voorzien die de parkeerplaatsen afschermt van het onthaast-gedeelte dat voorzien zal zijn van duurzame zitbanken, fonteinen en ruimte voor een terras voor de toekomstige horecazaak.

Minder hinder maatregelen

Om de bewoners en handelszaken in het centrum zoveel als mogelijk te vrijwaren, nemen we verschillende minder hinder maatregelen:

-  Gefaseerde uitvoering van de werken

-  Tijdelijke asfalt na rioleringswerken

-  Begaanbare “rode loper” langs de gevels voor maximale bereikbaarheid van de handelaars

-  Duidelijke signalisatie van de bereikbaarheid in de verschillende fases

 Informatie

Jens Eggers (schepen openbare werken – lokale economie): “Zodra de aannemer gekend is en de planning meer concreet wordt, zullen we een infomarkt voor de bewoners van het centrum organiseren. Die zal in de loop van het voorjaar 2022 plaatsvinden.  Uiteraard zullen we ook op onze gemeentelijke website de stand van zaken meegeven. Ook een extra bijlage in Keerinfo staat op de planning. Het zijn ingrijpende werken, maar ze zullen het centrum veel aantrekkelijker, groener en verkeersveiliger maken. Een pluspunt voor bewoners, handelszaken en bezoekers. We plaatsen Keerbergen opnieuw sterker op de Winkel en Kuier-kaart.”

Lees meer over