Bouw clubhuis Hockeyclub verontrust bewoners Emerven

14 januari 2022 | 09u23 | Gepost door annpeeters
clubhuis
Op 27 oktober 2020 richtten de bewoners van Emerven een verzoekschrift aan het gemeentebestuur met vragen over dit project. Tot op heden hebben ze nog geen duidelijkheid en blijven ze met een hoop vragen zitten.

Het verzoekschrift bestond uit een viertal vragen en de buurt legde de nadruk op het feit dat ze niet geïnformeerd werden en dat dat de bezorgdheid voedt. Als antwoord van het gemeentebestuur kregen ze: 'Ze bouwen een clubhuis. Zo kan er geen volledige cafetaria worden gebouwd, maar enkel een woning met beperkte nevenfunctie.'

"Ondertussen loopt een aanvraag voor omgevingsvergunning, waarbij duidelijk wordt dat de nevenbestemming (cafetaria met terras en tribune) de hoofdbestemming is", zegt Jos De Smedt van straat Emerven. "Dat blijkt uit een document van 30 december 2021 op het omgevingsloket, waar duidelijk staat: aantal personen 180.  Dit is een infrastructuur met een capaciteit die de huidige sporthalcafetaria zelfs overstijgt. Men geeft ook de indruk dat die mensen allemaal met de fiets gaan komen, wat een lachertje is. Ons doodlopend straatje fungeert nu reeds als parkeerbuffer bij de grotere organisaties van bv BMX of Gympies. Dit gaat sowieso versterkt worden."

Nog meer onbegrip

"Waarom tolereert het gemeentebestuur dergelijke nieuwe horeca in concurrentie met de bestaande horeca in de sporthal?  Voor ons niet onbelangrijk: deze horecazaak komt 100 m dichter bij onze woningen te liggen.  In het verleden dienden wij de politie reeds te contacteren wegens muzikale overlast vanuit het sporthal-terras. Dit dreigt dus enkel erger te worden: nu krijgen we een extra lawaaibron én dichter bij onze huizen."

De club vraagt afwijking op het geldend RUP wat zich vertaalt in 3 bouwlagen in plaats van de toegelaten 2 bouwlagen; bovendien met een terras dat uitgebreid wordt met een tribune over de volledige breedte van het perceel. "Voor ons landsschappelijk uitzicht een minwaarde en wellicht ook verlies van zonlicht in voor- en najaar. Spreekt het gemeentebestuur met dubbele tong?  Enerzijds een grote club dienstbaar zijn, anderzijds de omwonenden onwetend houden? En ja, wij begrijpen: deze club wil hogerop met bijhorende infrastructuur. Maar maakten zij wel de juiste keuze met dit perceel gezien de reeds bestaande nabije bebouwing?"

De houding van het gemeentebestuur boezemt de omwonenden weinig vertrouwen in: "Het geeft geen informatie op eigen initiatief. Waarom staat ze een afwijking toe op het bestaande RUP?  Waarom is de beperkte nevenfunctie niet duidelijk afgelijnd?" De bewoners van Emerven blijven met heel wat vragen zitten.  

Lees meer over