Wegenwerken op de Leuvensesteenweg in Kampenhout

werfzone
Op de Leuvensesteenweg (N26) in Kampenhout-Sas ter hoogte van transportbedrijf H. Essers en bedrijvenpark met verschillende winkelketens werkt een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer vanaf 18 oktober tot half november in een drietal fasen. De aanpassingen komen er om de onveilige verkeerssituaties tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer bij te sturen en een vlotter verkeer richting Mechelen te garanderen voor autobestuurders en klanten van De Lijn. Hoewel het verkeer grotendeels kan doorrijden, verwachten we lokaal vertragingen tijdens die maand werken op de Leuvensesteenweg.

Werken in drie fasen met versmalde rijstroken en/of tijdelijke verkeerslichten.

In een eerste fase wordt de inrit en het fietspad ter hoogte van het bedrijven- en winkelpark richting Mechelen aangepast, waardoor ook de rijweg wat breder wordt. Vanaf de tweede fase wordt  in het verlengde van de linkse afslagstrook naar het transportbedrijf en andere winkelketens, een verhoogd middeneiland in printbeton aangelegd met ervoor 24 reflecterende paaltjes. In een laatste derde fase die maar een avond/nacht duurt, krijgt de zone nog een nieuwe onder- en bovenlaag asfalt en nieuwe markeringen. Tijdens een nacht wordt de werfzone tussen 19u30 ‘s avonds en 5u30 tot de volgende ochtend dan afgesloten voor doorgaand verkeer.Meer veiligheid voor fietsers, vlotter doorgaand verkeer

De reden voor de aanpassingen zijn de onveilige situaties die er regelmatig ontstaan ter hoogte van de linkse afslagstrook en aan de in- en uitrit van de bedrijvenparken met vele winkels aan beide zijden van de Leuvensesteenweg: 

Het fietspad wordt verder weggelegd van het kruispunt, wat veiliger is en linksafslaand (vracht)verkeer krijgt door de verbreding van de weg meer opstelruimte. Zo kan er veiliger gefietst worden richting Mechelen, omdat vrachtwagens een ruimere opstelstrook krijgen en achterliggende auto's niet meer het fietspad kruisen, omdat ze willen verder rijden. De vrachtwagens kunnen dankzij de aanpassing ook volledig op de linkse afslagstrook staan en verhinderen niet langer het doorgaand verkeer richting Mechelen.
 

Door de plaatsing van een verhoogd middeneiland aangevuld met bakens in het verlengde van de linkse afslagstrook wordt een gevaarlijk manoeuvre op de Leuvensesteenweg onmogelijk gemaakt. Rechtstreeks doorrijden naar de overkant vanuit beide bedrijvenparken wordt daardoor onmogelijk.

Ook in de huidige situatie wordt het in- en uitrijdend verkeer aan beide zijden reeds verplicht rechtsaf gestuurd. Het blijft de bedoeling dat het verkeer dat vanuit het winkelpark komt en bv. richting Leuven wil, via de ventweg van het bedrijvenpark tot aan de ovonde ter hoogte van de Vekestraat rijdt, om daar richting Leuven te nemen.

Lees meer over