Vleermuizen welkom in elektriciteitscabine in Nederokkerzeel

Vleermuizen welkom in elektriciteitscabine in Kampenhout
Natuurpunt en netbeheerder Fluvius hebben in Kampenhout een elektriciteitscabine ingericht als vleermuizenverblijfplaats. In het dak van de cabine werden speciale openingen aangebracht zodat vleermuizen er makkelijk in en uit kunnen vliegen. Daarnaast werd de dakbedekking uitgevoerd in donkere leien, zodat de temperatuur onder het dak snel oploopt. Die hogere temperatuur is noodzakelijk: vleermuizen houden in de zomer en tussenseizoenen van warmte.

De elektriciteitscabine in Nederokkerzeel is uniek in Vlaanderen. “In de Waterstraat stond tot voor kort nog een paalcabine, dat is een elektriciteitspaal waarin vanboven een transformator hangt die de stroom naar een lager niveau brengt”, vertelt Koen Wouters, regiomanager bij Fluvius. “Om de bedrijfszekerheid en veiligheid van ons elektriciteitsnet te verhogen, hebben we die vervangen door een distributiecabine op de begane grond. De paalcabine bevond zich echter in Natura 2000-gebied, het Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden. Samen met Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben we daarom bekeken hoe we met de plaatsing van de distributiecabine ook de natuurwaarden in het gebied konden verbeteren. We lieten daarvoor een ‘vleermuizendak’ ontwikkelen met speciale openingen zodat de vleermuizen makkelijk in en uit het zoldergedeelte kunnen vliegen.

“We zijn erg blij met deze speciale cabine”, vertelt Kris Boers van Natuurpunt. “In de omgeving loopt momenteel een meerjarig natuurherstelproject, LIFE Green Valleys. De focus van dit project ligt op het verbeteren van de natuurwaarde door talloze gebiedsuitbreidingen, natuurinrichtingen en op het toegankelijker maken van de natuur in het unieke Natura 2000- netwerk in de Groene Vallei. Ook vleermuizen spelen binnen dit project een grote rol, met heel wat onderzoek, zowel naar de aanwezigheid van soorten als naar potenties om de regio geschikter te maken als leefgebied. "Bij een uitgebreide monitoring in 2018 werden onder andere de ingekorven vleermuis en bosvleermuis gevonden. De kers op de taart was het terugvinden van de kleine hoefijzerneus, een kleine vleermuissoort die reeds 45 jaar uitgestorven gewaand werd in Vlaanderen. Het vleermuisvriendelijk inrichten van de elektriciteitscabine sluit naadloos aan bij de doelstellingen binnen het LIFE project Green Valleys", klinkt het.

Vleermuizen zoeken warmte op

In de zomermaanden vormen de wijfjes van vleermuizen zogenaamde kraamkolonies. Kris Boers: “Dit zijn groepen wijfjes die bijeenkomen en op deze plaatsen hun jongen ter wereld brengen en opvoeden. Zo’n groep heeft enkele voordelen voor de vleermuizen: door dichter of verder uiteen te gaan hangen kunnen de vleermuizen zelf de omgevingstemperatuur reguleren. Dit is belangrijk omdat de baby-vleermuizen erg klein zijn en hun lichaamstemperatuur nog niet zelf kunnen regelen. Bovendien is er in zo’n groep steeds een babysit beschikbaar, wat de wijfjes de kans geeft om voedsel te gaan zoeken zonder hun jong hulpeloos achter te laten. Mannetjes zijn niet welkom in zo’n kraamkolonie; zij leiden een vrij eenzaam leven en zoeken apart van elkaar een eigen slaapplaats.

In het voor- en najaar stellen ook de wijfjes wat minder hoge eisen aan hun verblijfplaats en de kraamkolonie splitst zich op in kleinere groepjes en solitaire dieren. De zolder van de elektriciteitscabine kan zowel in de zomer als de tussenseizoenen gebruikt worden door vleermuizen. In de winter zoeken vleermuizen plaatsen op met een stabiele temperatuur en hoge luchtvochtigheid. Dan vind je ze in de regio in bunkers en ijskelders. Kleine aanpassingen zoals deze kunnen erg gunstige effecten hebben voor beschermde soorten zoals vleermuizen. We hopen dan ook van harte dat dit soort laagdrempelige ingrepen veel navolging zal krijgen in Vlaanderen en ver daarbuiten.”

*Fotocredit: Vandevenne.

Lees meer over