Opruimwerken van start bij het eens zo glorieuze Vitus

Vitus Voortstraat Kampenhout

In Kampenhout vindt momenteel het einde van een glorieus tijdperk plaats. In de Voortstraat zijn de opruimingswerken van het landbouwbedrijf Vitus begonnen. In de gouden tijden voor de plaatselijke witlooftelers was het er vaak heel druk daar er vele landbouwvoertuigen verkocht en hersteld.

In dit voormalige handelspand werden vooral rooimachines en tractoren voor de witloofboeren verhandeld. De fabriek stond al een lange periode leeg en staat vol met oud ijzer. Aan de straatzijde doen enkele oude wrakken nog denken aan mooiere en vroegere tijden.

De sanering was nodig volgens de gemeente Kampenhout daar het ongedierte aantrekt en het de omgeving een slordige stempel geeft. De aannemer heeft zes weken de tijd om deze afvalberg te doen verdwijnen. Ondertussen hopen ze nog een graantje mee te pikken met de verkoop van de enorme hoeveelheid oud ijzer.

Na de grote schoonmaak in de Voortstraat volgt nog een hangar in de Bukenstraat en eentje in Tildonk. Het asbest wordt verwijderd en alle materialen worden gesorteerd. Daarna zijn er grondboringen aan de beurt, vermoedelijk moet de grond worden gesaneerd. Finaal volgt de afbraak van het pand.

De werken brengen een prijskaartje van 120.000 euro met zich mee. De hoop bestaat om medio 2024 het terrein als bouwgrond te kunnen verkopen.

Vitus Voortstraat Kampenhout
Vitus Voortstraat Kampenhout 2
Vitus Voortstraat Kampenhout 3
Vitus Voortstraat Kampenhout 5

Lees meer over