Kruispunt Haachtsesteenweg (N21)/Tervuursesteenweg (N227) vanaf september veiliger

Haachtsesteenweg
Vanaf september verbetert de verkeersveiligheid op het kruispunt van de Haachtsesteenweg (N21) en de Tervuursesteenweg (N227) in Steenokkerzeel. De regeling van de verkeerslichten wordt aangepast, zodat actieve weggebruikers die de Tervuursesteenweg oversteken - vooral fietsers - dat veiliger kunnen doen. Dit heeft ook wel tot gevolg dat automobilisten op de Tervuursesteenweg langer zullen moeten aanschuiven tijdens de spitsuren. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) benadrukt dat het al het mogelijke gedaan heeft om de toename van de wachttijden op de Tervuursesteenweg toch nog zoveel mogelijk te beperken. 
Als je vandaag met de fiets via de Haachtsesteenweg vanuit Diegem of Kampenhout komt en de Tervuursesteenweg oversteekt, krijg je groen licht samen met de automobilisten op de Haachtsesteenweg. Dat betekent bijvoorbeeld dat een automobilist die uit Kampenhout komt en richting Nossegem wil rijden, groen licht krijgt om de Tervuursesteenweg links in te draaien, maar jou wel voorrang moet verlenen. Door deze verkeerssituatie zijn er in het verleden ongevallen met actieve weggebruikers en met wagens gebeurd, wat van dit kruispunt een officieel gevaarlijk kruispunt maakte. 

Nieuwe situatie: minder conflicten, maar langer aanschuiven op Tervuursesteenweg 

Vanaf september krijgen bestuurders die op de Haachtsesteenweg rijden (de twee rijrichtingen: vanuit Diegem en Kampenhout) en de Tervuursesteenweg links indraaien hun eigen ‘groenfase’. Dat betekent onvermijdelijk dat de groenfasen voor alle andere gebruikers van het kruispunt voor de andere bewegingen op het kruispunt, korter worden. En dus dat automobilisten die in de ochtend- en avondspits vanop de Tervuursesteenweg de Haachtsesteenweg willen inrijden, langer zullen moeten aanschuiven. 

Busbaan richting Brussel verlengd 

Om de bussen die vanuit Kampenhout/Haacht komen toch nog een zo vlot mogelijke doorgang te geven, verlengt Wegen en Verkeer de vrije busbaan die momenteel stopt net voor het gemeentehuis van Steenokkerzeel. De busbaan wordt doorgetrokken tot honderd meter voor het kruispunt van de Haachtsesteenweg. In een eerste versie van de plannen was voorzien om de busbaan richting  Diegem/Brussel door te trekken tot aan het kruispunt, maar er is beslist om de laatste honderd meter te benutten als voorsorteerstrook voor het verkeer dat de Tervuursesteenweg rechts wil indraaien om richting Mechelen te rijden. Om dezelfde reden is ook beslist om het plan van een stuk busbaan richting Kampenhout (voor de bussen die uit Brussel /Diegem komen) niet uit te voeren. Dat is meteen ook de reden waarom volgens de prognoses van Wegen en Verkeer de wachttijden op de Haachtsesteenweg (in tegenstelling tot die op de Tervuursesteenweg, zie alinea hierboven) niet significant zullen toenemen t.o.v. de huidige situatie. 

De Tervuursesteenweg en de Haachtsesteenweg, bekende sluiproutes

Veel automobilisten die tijdens de spitsuren de drukte op de E40 en de Brusselse ring (R0) willen vermijden, gebruiken de Tervuurse- en de Haachtsesteenweg vandaag als sluiproute. De verwachting is dat deze sluiproute minder interessant zal worden en dat deze bestuurders op de E40 of de ring zullen blijven voor hun verplaatsingen. Of anders gezegd: dat ze niet meer zullen ‘sluipen’ of omrijden via de Tervuurse- en de Haachtsesteenweg.  

Voorbereidende werken

Vanaf de avond van Pinkstermaandag voert Wegen en Verkeer voorbereidende werken uit op het kruispunt. De werken worden ‘s avonds en ‘s nachts uitgevoerd, om de verkeershinder te beperken. De omwonenden kregen al een brief in de bus.

Lees meer over