Bomen als buffer voor nieuwe recreatiedomein in Kampenhout

bufferzone
Op donderdag 25 maart startte Kampenhout met het aanplanten van een bufferzone van 2400 m² bomen aan sportsite De Zeype. Deze aanplant is de eerste stap naar de creatie van het nieuwe recreatiedomein aan sporthal De Zeype.

In ruimtelijke uitvoeringsplan dat de gemeente liet aanmaken voor de realisatie van het nieuwe recreatiedomein is voorzien dat er een bufferzone van 15 meter langs de achtertuinen aan de Guido Gezellelaan wordt aangelegd. Nu plant de gemeente dus al de eerste 10 meter bufferzone over een lengte van 240 meter aan, zodat de bufferzone al kan aangroeien tegen het moment dat er effectief gesport wordt in het nieuwe recreatiedomein. Op een later moment zal de gemeente nog extra buffer toevoegen aan de huidige aanplanting, zodat alles wat natuurlijker oogt.

Recreatiedomein met veel groen

Op dinsdag 30 maart zal het lokaal bestuur tijdens een digitale infoavond de mogelijke invulling van het recreatiedomein toelichten aan omwonenden en sportverenigingen en kunnen er vragen en suggesties uitgewisseld worden.

Er is in de eerste ruwe ontwerpen aandacht voor veel groen (natuurlijke buffers) en verschillende vormen van sportbeleving en recreatie, gaande van een zone met speeltuigen voor kinderen tot een Finse piste. Heel de site, ook de bestaande, in en rond De Zeype wordt hierbij herdacht, om te komen

Lees meer over