Betere luchtkwaliteit door andere verkeerssituatie in Kampenhout

verkeersomleiding
Van februari tot maart wordt de luchtkwaliteit in de omgeving van de Parkschool in Relst onderzocht. Hierbij willen ze nagaan of ze de luchtkwaliteit kunnen verbeteren door het verkeer te sturen.

 

In het project wordt onderzocht hoe lokale besturen kunnen inzetten op een betere luchtkwaliteit in de omgeving van scholen en welke meettoestellen hier nuttig voor zijn. Naast Kampenhout nemen ook Sint-Niklaas, Dilbeek en Oudenaarde deel aan dit project.

Vanaf februari tot en met 30 april zullen zes sensorboxen de luchtkwaliteit meten in de omgeving van de Parkschool in de Aarschotsebaan in Relst. Specifiek wilmen onderzoeken of men in eerste instantie het effect van het verkeer rond de school kan bepalen met deze meettoestellen en vervolgens het verkeer zo kan sturen dat de luchtkwaliteit verbetert. Om dit te kunnen testen, zal tijdens de onderzoeksperiode de verkeerssituatie een paar keer wijzigen.

Hoe verloopt dit onderzoek?
Februari geldt als referentiemaand. Dat wil zeggen dat ze de situatie meten zoals ze nu is.
Van maandag 1 tot en met woensdag 24 maart wordt het sluipverkeer langs de school geweerd door ’s morgens geen verkeer afkomstig van de Leuvensesteenweg toe te laten en ’s avonds geen verkeer naar de Leuvensesteenweg.
Van donderdag 25 maart tot en met vrijdag 2 april en na de paasvakantie van maandag 19 tot en met vrijdag 30 april wordt al het verkeer rond de Parkschool gemeden rond de begin- en eindtijden van de school.

Concreet zal de situatie er als volgt uit zien:
Situatie 1 tot 24 maart:
Ochtend: Doorgang Aarschotsebaan richting Parkschool afgesloten t.h.v. de Bosstraat.
Avond: Doorgang Aarschotsebaan richting Parkschool afgesloten t.h.v. Hutstraat.

Situatie 25 maart tot 2 april en 19 tot 30 april:
Ochtend en avond: geen verkeer in Aarschotsebaan tussen Bosstraat en Hutstraat en in de Terloonststraat vanaf het kruispunt met de Stokstraat.


De maatregelen gelden op bepaalde uren:
-Ochtend: 8.10 tot 8.40 uur.
-Avond: Maandag, dinsdag en donderdag: 15 tot 15.45 uur, vrijdag: 14.45 tot 15.30 uur, woensdag: 11 tot 11.45 uur.

Lees meer over