Nieuwe voetpaden op komst langs N253 in afwachting van grote herinrichting

N253
In afwachting van een grote herinrichting van de N253 voert Wegen en Verkeer enkele ingrepen uit om de veiligheid voor voetgangers te verhogen. Fietsers zullen na de aanpassingen in de bochten ook beter zichtbaar zijn. Dankzij deze ingrepen zal de toekomstige herinrichting van de gewestweg N253 ook vlotter uitgevoerd kunnen worden. 

De werken zijn zoals gepland aanbesteed in het najaar van 2021. De aannemer is deze week dinsdag met de werken gestart. In een eerste fase zal hij werken in Huldenberg. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal een van de komende weken brieven op de bus doen bij de omwonenden, zodat iedereen op de hoogte is. De aannemer zal in de werfzone werken met versmallingen en tijdelijke verkeerslichten. Het verkeer zal beurtelings doorgang krijgen. Dat betekent dat fietsers en automobilisten rekening moeten houden met vertragingen. Er zal in de werfzone een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur gelden. 

Werken in bochten: afgraven van taluds en aanleggen van stukjes voetpad

Langs de N253 wordt er op bepaalde plaatsen de schuine helling langs de weg (talud) afgegraven. Door het afgraven van die taluds kunnen voetgangers veiliger langs de Sint-Jansbergsteenweg wandelen. Daarnaast worden op verschillende plekken nieuwe voetpaden aangelegd. Op sommige plekken komt er een waterdoorlatende verharding, op andere plekken worden de voetpaden aangelegd in betonnen klinkers.

De aanleg van de voetpaden wordt gefinancierd door de gemeentebesturen van Bertem en Huldenberg, het afgraven van de taluds betaalt Wegen en Verkeer. AWV maakt van de gelegenheid gebruik om ook de parking in Loonbeek recht tegenover de watermolen in te richten.

N253 Bertem Huldenberg

Op veel plaatsen langs de N253 ligt geen voetpad of verkeert het in slechte staat.

Timing en impact

Fase 1

De werken gebeuren in twee fases. Fase 1 is afgerond en duurde van oktober 2020 tot april 2021. Fase 2 start volgens de huidige planning in de loop van 2022.

Fase 2

In 2022 zal Wegen en Verkeer op twee plaatsen in Bertem en op drie plaatsen in Huldenberg werken. Zodra er een detailplanning is van deze werken, zullen we die communiceren op deze pagina.  

  • 200 meter fietspad in Bertem, in de zone 'Nijvelsebaan - Kleinebroekstraat - Begijnhof' om de Kleine Broekstraat en ‘Prairie’ (trage weg aan Glaswerken Moeys) met elkaar te verbinden 
  • talud in de zone 'Putstraat" in  Bertem
  • talud in de zone 'Langerodestraat' in Huldenberg 
  • talud in de zone ''Langerodestraat - Vranckxstraat' in Huldenberg 
  • heraanleg van de parking recht tegenover de Watermolen van Loonbeek (Huldenberg) - de uitvoering van deze werken kan mogelijk opschuiven naar 2023, omdat eerst Aquafin hier nog werken moet uitvoeren. 

N253 Bertem Huldenberg

De werken die in de loop van 2022 plaatsvinden. De werken in Huldenberg staan niet op dit plan. 

Lees meer over