Ingrijpende werken in het centrum van Huldenberg zorgen vanaf najaar voor hinder

gemeenteplein

In het centrum van Huldenberg wordt half oktober gestart met ingrijpende rioleringswerken in de straten van het centrum. Ook een gedeeltelijke ontharding van het Gemeenteplein staat op de planning.

De werkzaamheden, die ongeveer 18 maanden zullen duren, richten zich op de verbetering van het waterbeheer, de vernieuwing van het rioleringsnetwerk en de infrastructuur van het Gemeenteplein.

Het Gemeenteplein

De ontharding en vergroening van het Gemeenteplein met de afkoppeling van de bronwaterpomp van de riolering vormt één van de vier pilootprojecten van het project ‘(Her)bronnen in de Brabantse Wouden’. ​
​De gemeente Huldenberg kreeg hiervoor van de Vlaamse overheid een subsidie van 747.584,05 euro. Daarnaast draagt de provincie Vlaams-Brabant bij aan de realisatie van een bufferzone voor het bronwater.

“Met de heraanleg van het Gemeenteplein plaatsen we deze omgeving als instappunt voor de Brabantse Wouden op de kaart”, zegt Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester van Huldenberg. “Het her aan te leggen Gemeenteplein wordt hierbij ontwikkeld als een centraal knooppunt voor verschillende vervoermiddelen met veilige fietsparkeerplaatsen, oplaadpunten voor elektrische voertuigen en faciliteiten, zoals een gecombineerde bushalte en kiosk met informatie over de Brabantse Wouden. De parkeerplaatsen in het centrum blijven bereikbaar, met duidelijke scheiding tussen voetgangers en autoverkeer.”

 

 

plein

Werken zorgen voor een betere watervoorziening en overstromingsbeheer

Het ontwerp van het nieuwe Gemeenteplein zorgt ervoor dat zowel bron- als regenwater gecontroleerd naar de IJse afvloeit. Dit moet overstromingen in het in een dal gelegen centrum bij hevige regenval voorkomen. Een groene waterbufferzone aan de oevers van de IJse biedt ruimte voor insijpeling van regen- en bronwater en fungeert tegelijkertijd als speelplek. Het bronwater wordt op deze manier losgekoppeld van de riolering en krijgt opnieuw een belangrijke plaats in het straatbeeld.

“De ontharding en vergroening van het plein draagt bij aan betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast, en een hogere hittebestendigheid. Voetgangers en fietsers kunnen van een aantrekkelijker, schaduwrijker en toegankelijker dorpscentrum genieten”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

plein

In combinatie met de heraanleg van het rioleringsnetwerk in de Elzasstraat, de A. Goossensstraat en de De Peuthystraat, die in dezelfde periode plaatsvindt, moeten beide ingrepen ervoor zorgen dat het dorpscentrum in de toekomst beter beschermd zal zijn tegen overvloedige regenval.

Tijdens de werken wordt aanzienlijke hinder verwacht. De toegankelijkheid van de parking De Kronkel blijft zo veel mogelijk behouden.
 

Infomoment voor de inwoners
​​
De inwoners van Huldenberg kunnen op maandag 24 juni tussen 15 en 21 uur terecht in Cultuurzaal Den Elzas (Elzasstraat 19) voor een infomoment. Daar kunnen ze de nodige uitleg krijgen over de werken, de verschillende fases en de omleidingen.

Lees meer over