Dina is 1000ste trekpaardveulen van Vlaams-Brabant

trekpaard
Dina is het 1000ste trekpaardveulen dat geboren werd dankzij de provinciale veulenpremie voor fokkers van het Brabants trekpaard.

​Het 1000ste trekpaardveulen is een bruinschimmel merrieveulen dat luistert naar de naam Dina van de Zandgroeve van Vlaams–Brabant. Fokker is Frederik Feytens uit Sint-Agatha-Rode (Huldenberg), die met zijn paarden zowel deelneemt aan keuringen alsook aangespannen aan het werk gaat.

“Met de veulenpremie dragen we bij aan de instandhouding van het Brabants trekpaard en de bijhorende trekpaardcultuur”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor platteland en toerisme. “Het trekpaard was ooit één van de grootste exportproducten van ons land, maar dreigt sinds de mechanisatie in de landbouwsector te verdwijnen.”

 

Doorheen de jaren werd de veulenpremie opgesplitst in twee delen waarbij er een eerste uitbetaling is bij de geboorte. Wanneer het paard op latere leeftijd slaagt voor een bekwaamheidsproef, kan het overige stuk aangevraagd worden. Het doel van deze aanpassing is dat het opleiden en het inzetten van trekpaarden nog meer gestimuleerd wordt. ​
​​
​“We zien dat deze ondersteuning een positieve invloed heeft op het voortbestaan van het Brabants trekpaard. In het algemeen zien we in Vlaanderen een dalende tendens in het aantal ingeschreven trekpaardveulens. Maar dat het aandeel van de provincie Vlaams-Brabant blijft wel stabiel. De laatste jaren schommelt dat aantal tussen de 90 en 100 veulens per jaar”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens.
​​
​De veulenpremie zet de provincie Vlaams-Brabant ook in de kijker. Elk veulen krijgt het suffix “van Vlaams-Brabant” toegevoegd aan zijn naam. Hierdoor duikt deze vermelding van de provincie ook op in resultaten, artikels en verslagen van evenementen over heel het land. ​
​Verder organiseert vzw ‘Vlaams-Brabantse kwekers’ minstens 4 veulenshows.

Lees meer over