Volgende restauratiefase voor kasteel van Horst

kasteel van horst
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor de volgende restauratiefase van het kasteel van Horst in Holsbeek. Deze werken passen binnen een meerjarenovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en Herita. Voor deze fase voorziet de Vlaamse overheid een premie van 1.236.412,43 euro. “Het kasteel van Horst is sinds 2017 gesloten omwille van de openbare veiligheid. Dit jaar kunnen de restauratie en herwaardering starten van de brug, de inkompoort, de kaaimuur, het trappenhuis, de donjon en de kapel. Na die werken zal het kasteel al gedeeltelijk toegankelijk zijn voor publiek . Daarna volgen de restauratie van de noordvleugel en de heraanleg van de binnenkoer zodat bezoekers het kasteel in volle glorie kunnen verkennen”, aldus minister Matthias Diependaele

De donjon, de kapel, het trappenhuis, de brug, de kaaimuur en de inkompoort worden vanaf 2021 gerestaureerd. Twee belangrijke aspecten in deze restauratie zijn de stabiliteit van de donjon, de kapel en de brug, en de restauratie van de interieurschilderingen in de donjon en de kapel. Na de oplevering van al de restauratiewerken zijn de brug, de donjon met woonvleugel, de kapel, het trappenhuis en de ridderzaal opnieuw open voor het publiek. Met deze restauratie willen de initiatiefnemers de duidelijke gelaagdheid in bouwfasen en functies behouden. Ook de “sfeer” van de authentieke waterburcht wordt opnieuw opgewekt.

Het kasteel van Horst met zijn donjon en slotgracht getuigt van bouwtradities en adellijke wooncultuur van de late middeleeuwen tot de renaissance. Het ademt zowel middeleeuwse verdedigingsarchitectuur uit als het de sfeer zet van een zeventiende-eeuwse adellijke zomerresidentie of hof van plaisantie.

Het kasteel is sinds 2017 gesloten omwille van de openbare veiligheid. In 2020 werd onderzocht hoe de restauratieopties verfijnd kunnen worden. In 2022 en 2023 volgen de restauratie van het exterieur en interieur van de noordvleugel en de heraanleg van de binnenkoer met oog voor integrale toegankelijkheid.

Het publiek kan na de oplevering van al deze werken het volledige kasteel bezoeken en ervaren.

Lees meer over