Verkavelingsstop in Chartreuzenbos Holsbeek

huis bos
De gemeente Holsbeek heeft een verkavelingsstop afgekondigd in de woonparken van de Chartreuzenberg, Meesberg en Sint-Geertruibos.

De voorbije drie jaar heeft de gemeente al zes aanvragen geweigerd om percelen op te splitsen zodat een villa méér zou kunnen worden gebouwd. Ze heeft dit beleid nu ook in een formele beslissing vastgelegd en overgemaakt aan de provincie. De betrokken zones zijn als woonpark ingekleurd op het gewestplan van 1977. Dat betekent dat er woningen kunnen gebouwd worden op ruime percelen in het groen. Op elk perceel moet een deel beplant blijven met bomen.

De zones Sint-Geertruibos en Chartreuzenberg (met de straten Berkendreef, Kastanjeweg, Kapeldreef en Heideweg) zijn in de periode 1967-1979 verkaveld in percelen. Samen met het gewestplan van 1977 geeft dat de eigenaars het recht om één eengezinswoning te bouwen per perceel. Daar kan de gemeente niet aan tornen. Maar daarbij stopt het ook: verdere opsplitsing in kavels zal de gemeente niet toestaan. Dat is belangrijk om het beboste karakter van deze groene woonstraten op de Holsbeekse heuvels te bewaren.   

Langs de Meesberg, eveneens een woonpark op het gewestplan van 1977, is de indeling in kavels stuk per stuk gebeurd in de loop van de voorbije decennia. Daar liggen nog drie percelen die meer dan twee keer zo groot zijn als de andere, en waar een splitsing dus niet kan geweigerd worden. Daarbij zal het dan stoppen. Meer woningen zal de gemeente niet toestaan.

Ook de handhaving van de bestaande regels neemt het gemeentebestuur ter harte. Waar mogelijk werkt de gemeente preventief, waar nodig treedt ze streng op. In tien gevallen werd een pv opgesteld wegens verbouwingen of het kappen van bomen zonder vergunning. Bij de betrokken verbouwingswerken zijn de werken stilgelegd. Bij niet-vergunde kappingen wordt naast een boete ook de verplichting tot herplanten met streekeigen bomen opgelegd.

Het behoud van de groene longen op de heuvels is een essentiële zaak voor het gemeentebestuur van Holsbeek.

Lees meer over